Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008

Kazalo

2400. Sklep o določitvi cene prispevka za števnino in vzdrževalnino, stran 6165.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/99, 11/01, 81/02, 100/03, 76/06 in 48/07) je Občinski svet Občine Zreče na seji dne 21. 5. 2008 sprejel
S K L E P
o določitvi cene prispevka za števnino in vzdrževalnino
1.
Uporabniki pitne vode iz omrežja javnega vodovoda plačujejo količino porabljene vode v m3 po odčitanem stanju na vodomeru ter republiško takso za obremenjevanje voda in vodnega povračila.
2.
Uporabniki pitne vode iz omrežja javnega vodovoda so dolžni plačati poleg povračil iz prve točke tega sklepa še števnino in vzdrževalnino v višini 5,2337 € mesečno za vsak priključek ali stanovanje v bloku, ne glede na velikost priključka.
3.
Ceno števnine in vzdrževalnine določi upravljalec javnega vodovoda v skladu s predpisi o načinu oblikovanja cen komunalnih storitev. Višina števnine in vzdrževalnine je vezana na rast življenjskih stroškov.
4.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep z dne 31. 3. 2003, št. 324-06-02/96/98-2.
Ta sklep velja z dnem, ko ga sprejme občinski svet, uporablja pa se od 1. 5. 2008 dalje.
Št. 35506-0002/2008-3
Zreče, dne 30. aprila 2008
Župan
Občine Zreče
mag. Boris Podvršnik l.r.