Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008

Kazalo

2397. Sklep o ukinitvi statuta javnega dobra v splošni rabi, stran 6157.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 115/07) je Občinski svet Občine Rogaška Slatina na 16. redni seji dne 28. 5. 2008 sprejel
S K L E P
1. Na zemljišču, parc. št. 542 k.o. Plat se ukine status javnega dobra v splošni rabi.
2. Na nepremičnini iz 1. točke tega sklepa se vknjiži lastninska pravica v korist Občine Rogaška Slatina.
3. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0320-0004-02/2008
Rogaška Slatina, dne 28. maja 2008
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l.r.