Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008

Kazalo

2396. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo Rogaška Slatina, stran 6156.

Na podlagi 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 UPB1) in 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 115/07) je Občinski svet Občine Rogaška Slatina na 16. redni seji dne 28. 5. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo Rogaška Slatina
1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o ustanovitvi Javnega Zavoda Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 50/02).
2. člen
Besedilo prvega odstavka 5. člena se v celoti nadomesti z besedilom, ki glasi:
»Dejavnosti, ki jih zavod opravlja, so:
J/58.110    Izdajanje knjig
J/ 58.130    Izdajanje časopisov
J/58.140    Izdajanje revij in druge periodike
J/58.190    Drugo založništvo
J/58.290    Drugo izdajanje programa
J/59.200    Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov
        in muzikalij
J/59.140    Kinematografska dejavnost
G/47.990    Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
        stojnic in tržnic
M/74.300    Prevajanje in tolmačenje
R/ 90.010    Umetniško uprizarjanje
R/90.030    Umetniško ustvarjanje
R/90.040    Obratovanje objektov za kulturne prireditve
R/91.020    Dejavnost muzejev
R/91.030    Varstvo kulturne dediščine
N/82.990    Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti
        za poslovanje
N/82.190    Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
        posamične pisarniške dejavnosti«.
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0320-0004-01/2008
Rogaška Slatina, dne 28. maja 2008
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l.r.