Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008

Kazalo

2381. Sklep o izvzemu zemljišča iz statusa grajenega javnega dobra, stran 6124.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95 in 17. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Ljubno na 13. redni seji dne 29. 5. 2008 sprejel
S K L E P
I.
Iz statusa grajenega javnega dobra se izvzame zemljišče s parcelno številko 1622 (cesta v izmeri 231 m2), k.o. Ter, ZKV 356.
II.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 350-03/2008
Ljubno, dne 29. maja 2008
Županja
Občine Ljubno
Anka Rakun l.r.