Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008

Kazalo

2380. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote, stran 6123.

Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana, v skladu s 97. členom Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07) in Uredbe o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne odjemalce (Uradni list RS, št. 38/08) objavlja
C E N I K
za posamezne tarifne skupine toplote
1. člen
V Javnem podjetju Energetika Ljubljana, d.o.o., Ljubljana, Verovškova 70, se določijo nove cene toplote:
--------------------------------------------------------------
TARIFNA      Enota   Cena brez  20% DDV  Cena z DDV
SKUPINA             DDV
--------------------------------------------------------------
GOSPODINJSKI
ODJEM
za dobavljene
količine
– za obračun
po
toplotnem
števcu      EUR/MWh    30,6740   6,1348  36,8088
– za obračun
tople
potrošne vode
po vodomeru
za priključno
moč        EUR/m3    2,0491   0,4098   2,4589
– za obračun
po
toplotnem
števcu in
obračun po
vodomeru    EUR/MW/leto 6.565,3035 1.313,0607 7.878,3642
--------------------------------------------------------------
NEGOSPODINJSKI
ODJEM
za dobavljene
količine
– za obračun
po
toplotnem
števcu      EUR/MWh    34,2564   6,8513  41,1077
– za obračun
tople
potrošne vode
po vodomeru
za priključno
moč        EUR/m3    2,2867   0,4573   2,7440
– za obračun
po
toplotnem
števcu in
obračun po
vodomeru    EUR/MW/leto 7.599,6107 1.519,9221 9.119,5328
--------------------------------------------------------------
2. člen
Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati Cenik za posamezne tarifne skupine toplote, objavljen v Uradnem listu RS, št. 33/08.
3. člen
Ta cenik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 29. maja 2008
Hrvoje Drašković l.r.
Direktor