Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008

Kazalo

2378. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za šport Jesenice«, stran 6122.

Na podlagi 3. in 18. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in spremembe), 23. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98 in spremembe), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in spremembe), 13. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06) in 71. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 13/01) je Občinski svet Občine Jesenice na redni 18. seji dne 29. 5. 2008 sprejel
O D L O K
o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za šport Jesenice«
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za šport Jesenice« (Uradni list RS, št. 121/04, 71/06) se v prvem odstavku 11. člena doda nova peta točka, ki se glasi:
»5. Poslovni prostor št. 901 v skupni izmeri 24,85 m2, v stavbi na naslovu Cesta maršala Tita 41, Jesenice, ki leži na zemljišču s parc. št. 456/4, k.o. Jesenice.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-23/2008
Jesenice, dne 29. maja 2008
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.