Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008

Kazalo

2375. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta I4/b SC Novi center Ivančna Gorica, stran 6121.

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 30. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 89/04) župan Občine Ivančna Gorica izdaja
S K L E P
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta I4/b SC Novi center Ivančna Gorica
I.
Javno se razgrne dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta I4/b SC Novi center Ivančna Gorica, ki ga je izdelalo podjetje ARHE d.o.o.
II.
Dokumentacija bo javno razgrnjena v prostorih Občine Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, v delovnem času Občine Ivančna Gorica in na spletnem naslovu www.ivancna-gorica.si. Javna razgrnitev bo trajala trideset dni in se začne teden dni po objavi. V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava in sicer 23. 6. 2008 ob 18.00 uri v sejni dvorani Občine Ivančna Gorica v PC Žolnir, Sokolska ulica 5.
III.
V času javne razgrnitve lahko k dopolnjenemu osnutku občinskega podrobnega prostorskega načrta I4/b SC Novi center Ivančna Gorica dajo pisne pripombe in predloge vse pravne in fizične osebe oziroma vsi zainteresirani in prizadeti, ki jih vpišejo v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve, ali pismeno pošljejo na Občino Ivančna Gorica s pripisom: »Pripombe na dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta I4/b SC Novi center Ivančna Gorica«.
IV.
Ta sklep začne veljati z dnem objave.
Št. 35003-0071/2005-2
Ivančna Gorica, dne 2. junija 2008
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret l.r.