Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008

Kazalo

2374. Sklep o imenovanju člana Komisije za sprejem otrok v vzgojno-varstveni zavod Vrtec Ivančna Gorica, stran 6121.

Na podlagi 30. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/00. 100/00, 16/02, 51/02, 72/05, 60/07 in 94/07), 10 člena Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec in o plačevanju oskrbnine (Uradni vestnik, št. 2/05) in 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 89/04 in 5/07) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 4. korespondenčni seji dne 14. 5. 2008 sprejel
S K L E P
o imenovanju člana Komisije za sprejem otrok v vzgojno-varstveni zavod Vrtec Ivančna Gorica
I.
V Komisijo za sprejem otrok v vzgojno-varstveni zavod Vrtec Ivančna Gorica se imenuje:
1. Luka ŠEME, roj. 13. 4. 1954, Žabjek 7, Višnja Gora.
II.
Mandat člana Komisije za sprejem otrok v vgojno-varstveni zavod Vrtec Ivančna Gorica traja 4 leta.
III.
Ta sklep začne veljati z dnem imenovanja in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-0010/2008
Ivančna Gorica, dne 14. maja 2008
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret l.r.