Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008

Kazalo

2367. Sklep o potrditvi mandata članice Občinskega sveta Občine Cerkno, stran 6108.

Na podlagi 16. in 22. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07) in 10. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 23/96) je Občinski svet Občine Cerkno na 12. redni seji dne 28. 5. 2008 sprejel naslednji
S K L E P
1.
Ernesti Eržen, roj. 20. 9. 1960, iz Cerknega, Pot na Brce 10, se potrdi mandat članice Občinskega sveta Občine Cerkno za preostanek mandatne dobe do leta 2010.
2.
Ta sklep velja takoj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0001/2008-3
Cerkno, dne 28. maja 2008
Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l.r.