Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008

Kazalo

2366. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Občinskega sveta Občine Cerkno, stran 6108.

Na podlagi drugega odstavka 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2) ter 16. in 22. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07) je Občinski svet Občine Cerkno na 12. redni seji dne 28. 5. 2008 sprejel naslednji
U G O T O V I T V E N I S K L E P
1.
Občinski svet Občine Cerkno ugotavlja, da so v skladu s 37.a členom Zakona o lokalni samoupravi nastali razlogi za prenehanje mandata članu Občinskega sveta Občine Cerkno Marijanu Platiše, ker je dne 14. aprila 2008 podal odstop s te funkcije.
Mandat člana Občinskega sveta Občine Cerkno mu preneha z dnem 28. maj 2008.
2.
Ta sklep velja takoj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0002/2008-2
Cerkno, dne 28. maja 2008
Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l.r.