Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008

Kazalo

2365. Ugotovitveni sklep Občinske volilne komisije Občine Cerkno, stran 6108.

Na podlagi 30. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3) je Občinska volilna komisija Občine Cerkno sprejela naslednji
U G O T O V I T V E N I S K L E P
1.
Občinska volilna komisija Občine Cerkno ugotavlja:
– da je Marijan Platiše dne 14. aprila 2008 podal odstop s funkcije člana Občinskega sveta Občine Cerkno, s čimer mu preneha mandat z dnem ugotovitve Občinskega sveta Občine Cerkno, da so nastopili zakonski razlogi za prenehanje mandata;
– da mandat člana Občinskega sveta Občine Cerkno preide na naslednjega kandidata, ki bi bil izvoljen, če ne bi bil izvoljen član občinskega sveta, ki mu je prenehal mandat z liste Liberalna demokracija Slovenije;
– da sta naslednja kandidata z liste Liberalna demokracija Slovenije Majda Mlakar in Bojan Božič podala izjavi, da ne sprejemata mandata člana Občinskega sveta Občine Cerkno;
– da je naslednja kandidatka z liste Liberalna demokracija Slovenije Ernesta Eržen, roj. 20. 9. 1960, iz Cerknega, Pot na Brce 10, dne 28. aprila 2008 podala izjavo, da sprejema mandat članice Občinskega sveta Občine Cerkno.
2.
Ta sklep velja z dnem sprejetja ustreznega sklepa Občinskega sveta Občine Cerkno in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0002/2008-1
Cerkno, dne 9. maja 2008
Predsednica
Občinske volilne komisije
Julijana Mlakar l.r.