Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008

Kazalo

2363. Odlok o spremembah Odloka o volitvah v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Cerkno, stran 6107.

Na podlagi 19.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2), 109. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3) ter 16. in 62. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07) je Občinski svet Občine Cerkno na 12. redni seji dne 28. 5. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o volitvah v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Cerkno
1. člen
V Odloku o volitvah v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 45/96 in 69/98) se v 1. členu spremeni besedilo pri Krajevni skupnosti Bukovo tako, da se glasi:
»Svet KS Bukovo                   osem članov,«.
2. člen
Spremeni se 6. člen odloka tako, da se glasi:
»Za volitve v Svet KS Bukovo se oblikuje pet volilnih enot:
– volilna enota št. 1 obsega območje naselja Zakojca, voli se dva člana sveta,
– volilna enota št. 2 obsega območje naselja Bukovo, voli se tri člane sveta,
– volilna enota št. 3 obsega območje zaselka Kojca, voli se en član sveta,
– volilna enota št. 4 obsega območje zaselka Žabže, voli se en član sveta,
– volilna enota št. 5 obsega območje zaselka Laharn, voli se en član sveta.«
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 040-0001/2008-2
Cerkno, dne 28. maja 2008
Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l.r.

AAA Zlata odličnost