Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008

Kazalo

2361. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JZ SOCIO – Javnega zavoda za socialno varstvene dejavnosti Celje, stran 6105.

Na podlagi 3. člena in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91-I, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 in 36/00), 43. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 56/92, 42/94, 41/99 in 26/01) ter 8. 17. in 61. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) je Mestni svet Mestne občine Celje na seji 27. 5. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JZ SOCIO – Javnega zavoda za socialno varstvene dejavnosti Celje
1. člen
2. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Ime zavoda je: JZ SOCIO – Javni zavod za socialno varstvene dejavnosti Celje.
Skrajšano ime zavoda je: JZ SOCIO Celje.
Sedež zavoda je: Kocenova ulica 8, 3000 Celje.«.
2. člen
Spremeni se 13. člen tako, da se glasi:
»Organ upravljanja je svet zavoda. Svet zavoda sestavljajo:
– trije predstavniki/ce ustanovitelja, ki jih imenuje Mestni svet Mestne občine Celje;
– en predstavnik/ca delavcev, ki je izvoljen s tajnimi volitvami s strani zaposlenih v zavodu in
– en predstavnik/ca zainteresirane javnosti, ki ga imenuje župan.«.
3. člen
Spremeni se 16. člen tako, da se glasi:
»Direktorja/ico zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda ob soglasju ustanoviteljev.
Mandat direktorja/ice traja pet let in je po preteku mandatne dobe lahko ponovno imenovan/a.«.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 15001-2/2002
Celje, dne 27. maja 2008
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.