Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008

Kazalo

2355. Sklep o ukinitvi in vzpostavitvi javnega dobra, stran 6091.

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi in 16. člena Statuta Občine Brežice je Občinski svet Občine Brežice na 12. seji dne 26. 5. 2008 sprejel
S K L E P
I.
Ukine se javno dobro na parceli številka 777/3 – cesta v izmeri 730 m2, vpisani v vl. št. 357, k.o. Mali vrh.
II
Ukine se javno dobro na parcelni številki 1995/5 – pašnik v izmeri 250 m², vpisani v vl. št. 1562, k.o. Nova vas.
III
Ukine se javno dobro na parcelnih številkah 763/1 – pot v izmeri 340 m² in 763/2 – pot v izmeri 66 m², vpisanih v vl. št. 431, k.o. Kapele.
IV
(1) Ukine se javno dobro na parcelni številki 1064 – cesta v izmeri 264 m2, vpisani v vl. št. 421, k.o. Bukošek.
(2) Po prenosu lastninske pravice v korist Občine Brežice, se na parcelni številki 1065/2 – njiva v izmeri 279 m², trenutno vpisani v vl. št. 456, k.o. Bukošek vzpostavi javno dobro Občine Brežice.
V
(1) Ukine se javno dobro na parcelni številki 1999/2 – pot v izmeri 396 m2, vpisani v vl. št. 1192, k.o. Bizeljsko.
(2) Po prenosu lastninske pravice v korist Občine Brežice, se na parcelni številki 318/2 – gozd v izmeri 263 m², vpisani v vl. št. 1261, k.o. Bizeljsko vzpostavi javno dobro Občine Brežice.
VI
Ukine se javno dobro na parcelni številki 1253/2 – pot v izmeri 372 m² vpisani v vl. št. 1, k.o. Spodnja Pohanca.
VII
Ukine se javno dobro na parcelni številki 228/14 – pot v izmeri 82 m² in parcelni številki 228/15 – pot v izmeri 46 m², obe k.o. Brežice.
Brežice, dne 30. maja 2008
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.