Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008

Kazalo

2353. Sklep o določitvi cen storitev za programe v vrtcih Občine Brežice, stran 6091.

Na podlagi 28. in 31. člena Zakona o vrtcih (ZVrt – UPB2, Uradni list RS, št. 100/05, 25/08) (v nadaljevanju zakon), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05) (v nadaljevanju metodologija) in 16. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99, 86/99, 79/02) je Občinski svet Občine Brežice na 12. redni seji dne 26. 5. 2008 sprejel
S K L E P
o določitvi cen storitev za programe v vrtcih Občine Brežice
1.
Potrdijo se naslednje cene storitev programov:
+--------------------------------------------------+-----------+
|                         |    EUR|
+--------------------------------------------------+-----------+
|Dnevni I. starostna skupina            |   444,92|
+--------------------------------------------------+-----------+
|Dnevni kombinirani in 3–4 let           |   380,61|
+--------------------------------------------------+-----------+
|Dnevni II. starostna skupina homogeni       |   323,30|
+--------------------------------------------------+-----------+
|Dnevni II. starostna skupina heterogeni      |   365,75|
+--------------------------------------------------+-----------+
|Pol dnevni                    |   313,50|
+--------------------------------------------------+-----------+
|Razvojni oddelek                 |   927,38|
+--------------------------------------------------+-----------+
2.
Za plačilo razlike med prispevkom staršev in dejanskimi stroški programov v vrtcih Občine Brežice, se iz proračuna Občine Brežice zagotovijo sredstva za plače in prejemke ter davke in prispevke za zaposlene v vrtcih in za materialne stroške v skladu z normativi in standardi.
3.
Vrtcem v Občini Brežice se na podlagi njihovih zahtevkov zagotavljajo sredstva po posameznih namenih, ki predstavljajo posamezne vrste stroškov, ki so elementi za oblikovanje cen programov.
4.
Staršem se za obdobje največ dveh mesecev, ko otroka izpišejo iz vrtca ter ga nato ponovno vpišejo v vrtec, zaračunajo stroški, ki nastanejo z začasnim izpisom. Stroški se obračunajo v višini 25% od plačila staršev, določenega na podlagi razvrstitve v plačilni razred.
5.
Če bo otrok prisoten v vrtcu dlje časa kot traja posamezni program v katerega je otrok vključen, brez predhodnega dogovora z upravo vrtca, je staršem vrtec upravičen zaračunati dodatne stroške varstva. Za prvo uro znašajo stroški varstva 4,50 EUR, za vsako naslednjo uro pa 6,50 EUR.
6.
Starši ob podpisu pogodbe o vpisu otroka v vrtec, za vsakega novo vpisanega otroka plačajo akontacijo v višini cene programa za prvi plačilni razred, v katerega bo otrok vključen. Znesek se poračuna pri plačilu prvega računa za storitev vrtca. V primeru, da starši kljub podpisani pogodbi otroka ne vključijo v vrtec, se akontacija ne vrne.
7.
Občina Brežice pri določitvi plačila staršev za starše s stalnim prebivališčem v Občini Brežice upošteva popust v višini znižanja plačila za en plačilni razred, določen na podlagi lestvice, ki starše razvršča v razrede. Popust velja za starše, ki imajo v vrtec vključenega samo enega otroka. Znižanje plačilnega razreda je možno le do razporeditve v prvi plačilni razred.
8.
Občinski upravni organ po uradni dolžnosti staršem iz 7. točke izda nove odločbe za znižano plačilo vrtca, z veljavnostjo od 1. 9. 2008 dalje.
9.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in prične veljati 1. 9. 2008. Z začetkom veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o cenah storitev za programe v vrtcih Občine Brežice (Uradni list RS, št. 27/07).
Št. 602-52/2008
Brežice, dne 26. maja 2008
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost