Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008

Kazalo

2347. Pravilnik o določitvi objekta in okoliša objekta Policije na lokaciji Gmajnice ter ukrepih za njegovo varovanje, stran 6083.

Na podlagi 15. člena Zakona o policiji (Uradni list RS, št. 107/06 – uradno prečiščeno besedilo in 14/07 – ZVS) izdaja minister za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o določitvi objekta in okoliša objekta Policije na lokaciji Gmajnice ter ukrepih za njegovo varovanje
1. člen
Objekt in okoliš objekta Policije na lokaciji Gmajnice, kjer imata sedež Oddelek za šolanje službenih psov in Policijska postaja vodnikov službenih psov Ljubljana, sta zaradi delovnega področja policijskih enot posebnega pomena za opravljanje nalog policije.
2. člen
Objekt iz prejšnjega člena predstavlja zgradba s funkcionalnim zemljiščem in poligon, ki sta namenjena:
– šolanju in vadbi službenih psov;
– namestitvi in oskrbi službenih psov in udeležencev usposabljanj in izpopolnjevanj;
– skladiščenju tehničnih sredstev in druge opreme potrebne za delo policijske enote in
– opravljanju operativnih nalog policije.
3. člen
Okoliš objekta iz 1. člena tega pravilnika so zemljišča vpisana v katastrski občini Dobrova, s parcelnimi številkami 2846/3, 2847/4, 2847/5 in 2847/10, ki so v lasti Republike Slovenije – Ministrstva za notranje zadeve.
4. člen
(1) Zaradi varovanja objekta in okoliša objekta policija izvaja ukrepe operativnega, tehničnega in fizičnega varovanja, ki so določeni z internimi akti.
(2) Operativno varovanje obsega občasno patruljiranje in opazovanje v okolici objekta ter zbiranje informacij z namenom spremljanja vseh pojavov in dogodkov v bližini varovanega območja, ki bi lahko neposredno ogrozili varnost varovanega objekta.
(3) Tehnično varovanje obsega sistem protivlomnega in protipožarnega varovanja, video nadzor, fizično ograjo, ter sistem, ki omogoča kontrolo vstopa-izstopa in zadrževanja v objektu in okolišu objekta.
(4) Fizično varovanje obsega stalno ali občasno prisotnost policistov v objektu in okolišu objekta.
5. člen
(1) Objekt in okoliš objekta se varuje po stopnjah varovanja, ki jih narekuje stopnja ogroženosti objekta in trenutne varnostne razmere.
(2) Stopnja varovanja pomeni količino in vrsto varnostnih ukrepov za varovani objekt in njegov okoliš.
(3) Obseg in vrsto varnostnih ukrepov za posamezne stopnje varovanja določi generalni direktor policije z načrtom varovanja.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 020-173/2008/3 (2651-1)
Ljubljana, dne 30. maja 2008
EVA 2008-1711-0022
Dragutin Mate l.r.
Minister
za notranje zadeve