Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2008 z dne 22. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2008 z dne 22. 5. 2008

Kazalo

2125. Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja, stran 5396.

V skladu s 97. členom Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99, 8/00, 51/04, 26/05 in 118/06) in soglasjem Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota, k tarifnim postavkam ob prehodu na obračun fiksnega dela po priključni moči, št. 38005-003/2005 z dne 21. 4. 2005 in Uredbe o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne porabnike (Uradni list RS, št. 38/08) ter s soglasjem Mestne občine Murska Sobota, št. 354-0015/2008 z dne 31. 3. 2008 distributer toplote objavlja
C E N I K
storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja
I.
S tem cenikom se oblikujejo nove cene storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja, ki jih zaračunava Komunala javno podjetje d.o.o., kot distributer toplote in upravljavec kotlovnice Lendavska sever v Murski Soboti.
II.
Cene storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja se obračunavajo po naslednjih postavkah:
+-----------------------+---------------------+----------------+
|Proizvod - storitev  |   Merska enota  | Cena v evrih |
|            |           |   (€)    |
+-----------------------+---------------------+----------------+
|Variabilni del:    |           |        |
+-----------------------+---------------------+----------------+
|a) Dobavljena toplota |     MWh     |        |
+-----------------------+---------------------+----------------+
|– stanovanjski odjem  |           |     65,3865|
+-----------------------+---------------------+----------------+
|– ostali odjem     |           |     65,3865|
+-----------------------+---------------------+----------------+
|b) Sanitarna voda   |     m3     |     5,8848|
+-----------------------+---------------------+----------------+
|Fiksni del:      |           |        |
+-----------------------+---------------------+----------------+
|a) Priključna moč   |    kW/mesec   |        |
+-----------------------+---------------------+----------------+
|– stanovanjski odjem  |           |     1,5100|
+-----------------------+---------------------+----------------+
|– ostali odjem     |           |     1,5100|
+-----------------------+---------------------+----------------+
Navedene cene ne vključujejo davka na dodano vrednost.
III.
Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati cenik št. C0-03/08-DP-03, objavljen v Uradnem listu RS, št. 29/08, dne 21. 3. 2008.
IV.
Ta cenik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, cene se uporabljajo od 1. maja 2008 dalje.
Št. 00-07/08-PD-03
Murska Sobota, dne 25. aprila 2008
Komunala javno podjetje d.o.o.
Murska Sobota
Direktor
Mirko Šabjan l.r.