Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2008 z dne 22. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2008 z dne 22. 5. 2008

Kazalo

2124. Cenik za prodajo toplote za tarifne odjemalce, stran 5396.

Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., Cesta na Krko 7, Grosuplje, v skladu s 97. členom Energetskega zakona, Uredbo oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namen daljinskega ogrevanja za tarifne odjemalce (Uradni list RS, 38/08), Odlokom o oskrbi s toploto in splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja na območju naselja Grosuplje (Uradni list RS, št. 91/05) ter Tarifnim sistemom za prodajo toplote iz javnega vročevodnega omrežja Grosuplje (Uradni list RS, št. 91/05) objavlja
C E N I K
za prodajo toplote za tarifne odjemalce
I. Toplota za ogrevanje (variabilni del cene):
   1. obračun toplote za ogrevanje in toplo vodo po
   toplotnem števcu
   gospodinjski odjem in    59,4741 EUR/Mwh
   lokalni javni zavodi
   ostali odjem        71,3689 EUR/Mwh
   2. toplota za ogrevanje po ogrevalni površini
   gospodinjski odjem      0,8158 EUR/m2
   in lokalni javni zavodi
   ostali odjem         0,9790 EUR/m2
II. Priključna oziroma obračunska moč (fiksni del cene)
   gospodinjski odjem in  14.165,5623 EUR/MW/leto
   lokalni javni zavodi
   ostali odjem      16.998,6747 EUR/MW/leto
III. Števnina (fiksni del cene)
   gospodinjski odjem,     4,0477 EUR/mesec za
   lokalni javni zavodi in      merilnik.
   ostali odjem
Variabilni del cene daljinskega ogrevanja za tarifne odjemalce velja od 26. 5. 2008, fiksni del cene (priključna moč in števnina) velja od 1. 11. 2005.
Skladno z ZDDV se na vse navedene cene obračuna še davek na dodano vrednost.
Grosuplje, dne 13. maja 2008
Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o.
Tomaž Rigler l.r.
direktor