Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2008 z dne 22. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2008 z dne 22. 5. 2008

Kazalo

2122. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 5394.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo), 16. člena Statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 32/07) je Občinski svet Občine Cankova na 13. redni seji dne 9. 5. 2008 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se ukine status družbena lastnina v splošni rabi – javno dobro (pot, cesta) na naslednjih parcelah: 140, 180/1, 180/2, 187, 204, 224, 262, 274, 282, 293, 295, 297, 302, 303, 319, 320, 332, 35, 50, 52, 62, 88/1, 88/2 in 95, ZKV 46, vse k.o. Topolovci.
2. člen
Nepremičnina iz 1. člena tega sklepa preneha imeti značaj družbena lastnina v splošni rabi – javnega dobra in postane last Občine Cankova in se vknjiži kot lastnina Občine Cankova.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351-02/2008
Cankova, dne 9. maja 2008
Župan
Občine Cankova
Drago Vogrinčič l.r.