Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2008 z dne 22. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2008 z dne 22. 5. 2008

Kazalo

2121. Pravilnik o merilih za izdajo soglasja za podaljšani obratovalni čas gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Cankova, stran 5393.

Na podlagi tretjega odstavka 12. člena Zakona o gostinstvu UPB2 (Uradni list RS, št. 93/07), 16. člena Statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 32/07) ter 3. in 4. člena Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06 in 93/07) je Občinski svet Občine Cankova na 13. redni seji dne 9. 5. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o merilih za izdajo soglasja za podaljšani obratovalni čas gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Cankova
1. člen
S tem pravilnikom se določijo merila in pogoji, ki jih morajo gostinski obrati in kmetije, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, upoštevati pri določitvi obratovalnega časa, ki je daljši od rednega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij.
2. člen
Obratovalni čas gostinskih obratov in kmetij se lahko podaljša:
– v stavbah s stanovanji ali v objektih na območju stanovanj od nedelje do četrtka do 24. ure, ob petkih in sobotah do 1. ure naslednjega dne,
– izven stavb s stanovanji ali objektov na območju stanovanj brez omejitev.
3. člen
Gostinskim obratom, ki nudijo mehansko ali živo glasbo za ples oziroma družabni program in izpolnjujejo minimalne tehnične pogoje, v skladu z 52. členom Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih in o minimalnem obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 88/00 in 114/04), se lahko odobri podaljšanje obratovalnega časa:
– v stavbah s stanovanji ali v objektih na območju stanovanj cel teden do 05. ure naslednjega dne,
– izven stavb s stanovanji ali objektov na območju stanovanj brez omejitev.
4. člen
Izjemoma se lahko odobri podaljšanje izven zgoraj navedenih določil ob raznih prireditvah (koncerti, plesi, revije, veselice, poroke, rojstni dnevi, zaključki ob koncu leta ipd.).
Ta podaljšanja obratovalnega časa se lahko odobrijo le za lokale, v katerih v zadnjih 6 mesecih ni bilo kršitev obratovalnega časa ali javnega reda in miru, ugotovljenih s strani policije, pristojnih inšpekcijskih služb oziroma drugih organov.
5. člen
Gostinskemu obratu se lahko izda soglasje za obratovanje, ki traja dlje, kot je navedeno v 2. in 3. členu tega pravilnika, ob pogoju, da pridobi pisno soglasje stanovalcev, ki prebivajo v neposredni bližini gostinskega obrata, in sicer v razdalji do 50 metrov od gostinskega obrata.
6. člen
V primeru, da gostinec ne spoštuje izdanega soglasja za podaljšani obratovalni čas in ga krši, občina po uradni dolžnosti izda odločbo za skrajšanje, in sicer ob vsaki 3. kršitvi se podaljšani obratovalni čas skrajša za 1 uro. V tem primeru ni možno pridobiti soglasja za podaljšanje v obdobju naslednjih 3. mesecev od dneva zadnje ugotovljene kršitve.
7. člen
V primeru, da gostinec ne spoštuje določb 8. in 21. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru, občina izda odločbo o skrajšanem obratovalnem času, in sicer ob vsaki 3. kršitvi se skrajša za 1. uro.
Te kršitve se smatrajo za težje narave, zato v teh primerih ni možno pridobiti soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času v obdobju naslednjih 6 mesecev od dneva zadnje uradno ugotovljene kršitve.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-02/2008
Cankova, dne 9. maja 2008
Župan
Občine Cankova
Drago Vogrinčič l.r.