Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2008 z dne 22. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2008 z dne 22. 5. 2008

Kazalo

2120. Pravilnik o uporabi igrišča z umetno travo, stran 5393.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 32/07) je Občinski svet Občine Cankova na 13. redni seji dne 9. 5. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o uporabi igrišča z umetno travo
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Igrišče z umetno travo in s pripadajočo ostalo infrastrukturo (tekaška steza, razsvetljava) je last Občine Cankova. Igrišče se nahaja na dvorišču OŠ Cankova oziroma pri Osnovni šoli Cankova.
2. člen
Občina Cankova lahko preda v upravljanje v prvi točki omenjeni športni objekt. Upravljavec je dolžan z objektom ustrezno upravljati in vzdrževati kot dober gospodar.
3. člen
Igrišče je namenjeno uporabnikom s prebivališčem v Občini Cankova in vsem ostalim zainteresiranim uporabnikom. Vstop na igrišče z umetno travo je dovoljen le s primerno športno obutvijo za umetno travo.
II. CENA KORIŠČENJA IGRIŠČA Z UMETNO TRAVO
4. člen
Cena koriščenja igrišča z umetno travo za uporabnike:
– s prebivališčem v Občini Cankova je za 1 uro 15 EUR,
– koriščenje igrišča z reflektorji za uporabnike s prebivališčem v občini Cankova je 20 EUR/uro,
– cena koriščenja igrišča z umetno travo za ostale uporabnike za 1 uro je 20 EUR,
– koriščenje igrišča z uporabo reflektorjev za ostale uporabnike je 25 EUR/uro,
– DDV je vračunan v ceni uporabe objektov.
III. UPORABNIKI, KI SO OPROŠČENI PLAČILA
5. člen
Mlajše kategorije (vključno z mladinsko NK Cankova) iz Občine Cankova za potrebe učencev OŠ Cankova in vrtca pri OŠ, se igrišče s pripadajočo opremo uporablja brezplačno.
IV. VZDRŽEVANJE REDA NA/OB IGRIŠČU
6. člen
Na objektu in bližnji okolici je strogo prepovedano kurjenje, kajenje, pitje pijač v trdi ali stekleni embalaži.
Uporabniki so po uporabi igrišča z umetno travo in pripadajočimi objekti dolžni pustiti objekt v takšnem stanju, kot so ga prevzeli v uporabo (urejen in v izpravnem stanju, torej nepoškodovan).
7. člen
V primeru, da uporabnik pri uporabi povzroči škodo na objektu, je dolžan le-to odpraviti (sanirati). V nasprotnem primeru se zoper takšnega uporabnika ukrepa v skladu z tovrstno zakonodajo pri ustreznih ustanovah.
V. RAZPORED KORIŠČENJA IGRIŠČA
8. člen
Razpored koriščenja igrišča z umetno travo s pripadajočo infrastrukturo se izdela (upravljavec) za en mesec v naprej. Za morebitne spremembe razporeda se zainteresirani morajo obvezno dogovoriti z lastnikom in upravljavcem in morajo biti razporedi tako usklajeni.
9. člen
Lastnik oziroma upravljavec izobesi mesečni razpored zasedenosti igrišča z umetno travo na oglasni desni v preddverju občinske stavbe ter v neposredni bližini samega objekta, prav tako na oglasni deski.
10. člen
Vsi zainteresirani za koriščenje objekta (igrišča z umetno travo) prijavijo pri občinski upravi svojo zahtevo.
VI. KONČNA DOLOČBA
11. člen
Pravilnik začne veljati z dnem njegovega sprejetja. Na podlagi sprejetega pravilnika župan sklene pogodbo o upravljanju igrišča.
Št. 679-01/2008
Cankova, dne 9. maja 2008
Župan
Občine Cankova
Drago Vogrinčič l.r.