Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2008 z dne 22. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2008 z dne 22. 5. 2008

Kazalo

2117. Sklep o razpisu naknadnega referenduma o uveljavitvi Odloka o OPPN za del območja B1S/17 »Ob Borovniščici« v Borovnici, stran 5389.

Na podlagi 46. in 47.a člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07) in 78. člena Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 6/08) je Občinski svet Občine Borovnica na 14. redni seji dne 15. 5. 2008 sprejel
S K L E P
o razpisu naknadnega referenduma o uveljavitvi Odloka o OPPN za del območja B1S/17 »Ob Borovniščici« v Borovnici
1.
Na podlagi zahteve 210 volivcev z dne 28. 4. 2008 se razpiše naknadni referendum o uveljavitvi Odloka o OPPN za del območja B1S/17 »Ob Borovniščici« v Borovnici, ki ga je Občinski svet Občine Borovnica sprejel na 12. redni seji dne 28. februarja 2008.
2.
Vprašanje, ki se daje na referendumu, se glasi:
»Ali ste za to, da se uveljavi Odlok o OPPN za del območja B1S/17 »Ob Borovniščici« v Borovnici, ki ga je Občinski svet Občine Borovnica sprejel na 12. redni seji dne 28. 2. 2008?«
3.
Za dan razpisa referenduma, s katerim začnejo teči roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma, se določi 16. 5. 2008.
4.
Glasovanje na referendumu se izvede na celotnem območju Občine Borovnica v nedeljo, 22. 6. 2008.
5.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 042-0001/2008-9
Borovnica, dne 15. maja 2008
Župan
Občine Borovnica
Andrej Ocepek l.r.