Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2008 z dne 9. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2008 z dne 9. 5. 2008

Kazalo

2021. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Žetale, stran 5112.

Na podlagi prvega odstavka 41. člena in 140. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 98/05, 127/06), na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Žetale (Uradni list RS, št. 10/00, 121/00 in 29/02) in 16. člena Statuta Občine Žetale (Uradni list RS, št. 24/99, 11/01, 5/03, 24/04) je Občinski svet Občine Žetale na 10. redni seji dne 14. 4. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Žetale
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Žetale (Uradni list RS, št. 10/00 in 131/04) se 16. člen spremeni in se glasi:
»Svet šole ima devet članov, ki ga sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– trije predstavniki delavcev,
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike delavcev se voli:
– 2 predstavnika strokovnih delavcev zavoda,
– 1 predstavnik izmed upravno-administrativnih delavcev.
Predstavnike delavcev zavoda se voli izmed pedagoških, administrativnih ter tehničnih delavcev. Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet izmed delavcev občinske uprave, občinskih organov ter občanov posameznih naselij šolskega okoliša. Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga določa zakon in ta odlok. Predstavnike staršev pa volijo starši na svetu staršev.
Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji predsednika in namestnika predsednika.
Svet odloča z večino glasov vseh članov.
Mandat članov sveta traja štiri leta. Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom njihov otrok v zavodu.«
2. člen
Zavod mora uskladiti svojo organizacijo in organe zavoda v 30 dneh po uveljavitvi tega odloka.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Uporablja pa se od dneva sprejetja na občinskem svetu.
Št. 032-0010/2008-3
Žetale, dne 14. aprila 2008
Župan
Občine Žetale
Anton Butolen l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti