Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2008 z dne 9. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2008 z dne 9. 5. 2008

Kazalo

2006. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Tehničnega pravilnika o kanalizaciji, stran 5086.

Na podlagi Odloka o odvajanju in čiščenju odpadne komunalne in padavinske vode na območju Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 18/07) in 7. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 93/07) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 10. redni seji dne 17. 4. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Tehničnega pravilnika o kanalizaciji
1. člen
S tem odlokom se spreminja Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji (Uradni list RS, št. 47/07).
2. člen
Besedilo 11. člena pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
»Za gradnjo kanalov javne kanalizacije se lahko uporabljajo cevi, ki:
– zagotavljajo vodotesnost in odpornost proti mehanskim, kemijskim, biološkim in drugim vplivom;
– so izdelani vključno s tesnili iz materialov, ki v stiku z odpadno vodo ne smejo spreminjati kakovost vode glede fizikalnih, kemijskih ali mikrobioloških lastnosti;
– ki zagotavlja stabilnost in funkcionalnost cevovoda minimalno 50 let;
– so v skladu s projektno dokumentacijo;
– so standardnih dimenzij (DN) 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1100, 1200, 1400 mm in dalje, kar pomeni nazivni premer glede na notranji premer cevovoda;
– imajo CE atest;
– zagotavljajo izdelavo kanalizacije v skladu s SIST EN 1610;«
3. člen
Besedilo 55. člena pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
»V javno kanalizacijsko omrežje je dovoljeno odvajati odpadno vodo samo v primeru, da ta ne vpliva škodljivo na naprave za odvajanje in čiščenje odpadne vode in na njihovo delovanje.«
4. člen
Besedilo 56. člena pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
»Za dosego mejnih koncentracij se odpadne vode ne smejo redčiti s čisto, hladilno ali drugo vodo. Odpadna voda ne sme imeti izrazito neprijetnega vonja za okolico.«
5. člen
Besedilo 57. člena pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
»Mejne vrednosti za izračun faktorja onesnaženosti so:
+---------------------------+-----------------+----------------+
|      Naziv      |   Enota   |  Vrednost  |
+---------------------------+-----------------+----------------+
|Aluminij          |    mg/L   |  30     |
+---------------------------+-----------------+----------------+
|Arzen           |    mg/L   |  0,075    |
+---------------------------+-----------------+----------------+
|Baker           |    mg/L   |  0,35    |
+---------------------------+-----------------+----------------+
|Barij           |    mg/L   |  3,5     |
+---------------------------+-----------------+----------------+
|Cink            |    mg/L   |  1,5     |
+---------------------------+-----------------+----------------+
|Kadmij           |    mg/L   |  0,075    |
+---------------------------+-----------------+----------------+
|Kositer          |    mg/L   |  1,5     |
+---------------------------+-----------------+----------------+
|Celotni krom        |    mg/L   |  0,375    |
+---------------------------+-----------------+----------------+
|Krom (VI)         |    mg/L   |  0,075    |
+---------------------------+-----------------+----------------+
|Nikelj           |    mg/L   |  0,35    |
+---------------------------+-----------------+----------------+
|Srebro           |    mg/L   |  0,075    |
+---------------------------+-----------------+----------------+
|Svinec           |    mg/L   |  0,35    |
+---------------------------+-----------------+----------------+
|Železo           |    mg/L   |  20     |
+---------------------------+-----------------+----------------+
|Živo srebro        |    mg/L   |  0,0075   |
+---------------------------+-----------------+----------------+
|Vsota tenzidov       |    mg/L   |  25     |
+---------------------------+-----------------+----------------+
|Težkohlapne lipofilne snovi|         |  75     |
+---------------------------+-----------------+----------------+
|Skupni dušik        |    mg/L   |  60     |
|(kjeldahlovega, nitritnega,|         |        |
|nitratnega)        |         |        |
+---------------------------+-----------------+----------------+
|Absorbirani organsko vezani|    mg/L   |  0,4     |
|halogeni (AOX)       |         |        |
+---------------------------+-----------------+----------------+
|Fosfor (celotni)      |    mg/L   |  10     |
+---------------------------+-----------------+----------------+
|Kobalt           |    mg/L   |  0,35    |
+---------------------------+-----------------+----------------+
|Sulfat           |    mg/L   |  250     |
+---------------------------+-----------------+----------------+
Za parametre, ki niso navedeni, se uporabljajo vrednosti določene v veljavni uredbi o emisiji snovi in toplote iz virov onesnaženja oziroma v predpisih, ki urejajo normative za posamezno dejavnost«.
6. člen
Besedilo 63. člena pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
»Za ugotavljanje lastnosti odpadne vode je odločilna analiza reprezentativnega vzorca, za ugotavljanje mejnih vrednosti koncentracij škodljivih snovi pa normativi določeni v predpisih o emisijah snovi in toplote.«
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-550/2008-01/03
Dolenjske Toplice, dne 17. aprila 2008
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti