Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2008 z dne 9. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2008 z dne 9. 5. 2008

Kazalo

2002. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2007, stran 5084.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 in 56/02) in 111. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 93/07) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 10. redni seji dne 17. 4. 2008 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2007
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2007.
2. člen
Zaključni proračun izkazuje:
+-----------------------------------------------+--------------+
|A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV        |      EUR|
+-----------------------------------------------+--------------+
|I. Prihodki                  |   2.960.534|
+-----------------------------------------------+--------------+
|II. Odhodki                  |   3.160.838|
+-----------------------------------------------+--------------+
|III. Presežek odhodkov (I. – II.)       |   –200.304|
+-----------------------------------------------+--------------+
|B) RAČUN FINANCIRANJA TERJATEV IN NALOŽB    |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|IV. Prejeta vračila danih posojil in pro  daja|       0|
|kapit. deležev                 |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|V. Dana posojila in povečanje kapit. deležev  |       0|
+-----------------------------------------------+--------------+
|VI. Prejeta minus dana posojila in sprem.   |       0|
|kapital. deležev                |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|C) RAČUN FINANCIRANJA             |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|VII. Zadolževanje               |       0|
+-----------------------------------------------+--------------+
|VIII. Odplačilo dolga             |       0|
+-----------------------------------------------+--------------+
|IX. Sprememba stanja sredstev na računih    |   –200.304|
+-----------------------------------------------+--------------+
|X. Neto zadolževanje              |       0|
+-----------------------------------------------+--------------+
|XI. Neto financiranje             |    200.304|
+-----------------------------------------------+--------------+
3. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun terjatev in naložb, račun financiranja in bilanca stanja so sestavni del tega zaključnega računa.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-458/2008-01/03
Dolenjske Toplice, dne 17. aprila 2008
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti