Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2008 z dne 9. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2008 z dne 9. 5. 2008

Kazalo

1996. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Črna na Koroškem za leto 2007, stran 5064.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02) in 16. člena Statuta Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 10/06) je Občinski svet Občine Črna na Koroškem na 9. redni seji dne 24. 4. 2008 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Črna na Koroškem za leto 2007
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Črna na Koroškem za leto 2007, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
2. člen
Proračun Občine Črna na Koroškem za leto 2007 je bil realiziran v naslednjih zneskih:
+---------+---------------------------------------+------------+
|A.    |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV     |    v EUR|
+---------+---------------------------------------+------------+
|I.    |Skupaj prihodki            |  3.284.678|
+---------+---------------------------------------+------------+
|II.   |Skupaj odhodki             |  4.019.101|
+---------+---------------------------------------+------------+
|III.   |Proračunski primanjkljaj        |  –734.423|
+---------+---------------------------------------+------------+
|B.    |RAČUN FINANČNIH TERJATEV        |      |
|     |IN NALOŽB               |      |
+---------+---------------------------------------+------------+
|IV.   |Prejeta vračila danih posojil in    |   32.853|
|     |prodaja kapitalskih deležev      |      |
+---------+---------------------------------------+------------+
|V.    |Dana posojila in povečanje kapitalskih |    1.500|
|     |deležev                |      |
+---------+---------------------------------------+------------+
|VI.   |Prejeta minus dana posojila      |   31.353|
|     |in spremembe kapitalskih deležev    |      |
+---------+---------------------------------------+------------+
|C.    |RAČUN FINANCIRANJA           |      |
+---------+---------------------------------------+------------+
|VII.   |Zadolževanje              |   761.733|
+---------+---------------------------------------+------------+
|VIII.  |Odplačila dolga            |   40.543|
+---------+---------------------------------------+------------+
|IX.   |Povečanje sredstev na računih     |   18.120|
|     |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)       |      |
+---------+---------------------------------------+------------+
|X.    |Neto zadolževanje (VII.-VIII.)     |   721.190|
+---------+---------------------------------------+------------+
3. člen
Pregled prihodkov in razporeditev odhodkov zaključnega računa proračuna Občine Črna na Koroškem za leto 2007 je sestavni del tega odloka.
V splošnem in posebnem delu proračuna je v posameznih stolpcih prikazan sprejeti proračun za leto 2007, veljavni proračun za leto 2007, realizirani proračun za leto 2007, indeks med realiziranim in sprejetim proračunom za leto 2007 ter indeks med realiziranim in veljavnim proračunom za leto 2007.
4. člen
Sprejme se zaključni račun Krajevne skupnost Žerjav za leto 2007, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
+--------+----------------------------------------+------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |    v EUR|
+--------+----------------------------------------+------------+
|I.   |Skupaj prihodki             |   12.987|
+--------+----------------------------------------+------------+
|II.   |Skupaj odhodki             |   12.887|
+--------+----------------------------------------+------------+
|III.  |Proračunski presežek          |     100|
+--------+----------------------------------------+------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV        |      |
|    |IN NALOŽB                |      |
+--------+----------------------------------------+------------+
|IV.   |Prejeta vračila danih posojil in prodaja|      –|
|    |kapitalskih deležev           |      |
+--------+----------------------------------------+------------+
|V.   |Dana posojila in povečanje kapitalskih |      –|
|    |deležev                 |      |
+--------+----------------------------------------+------------+
|VI.   |Prejeta minus dana posojila       |      –|
|    |in spremembe kapitalskih deležev    |      |
+--------+----------------------------------------+------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA           |      |
+--------+----------------------------------------+------------+
|VII.  |Zadolževanje              |      –|
+--------+----------------------------------------+------------+
|VIII.  |Odplačila dolga             |      –|
+--------+----------------------------------------+------------+
|IX.   |Povečanje stanja sredstev na računih  |     100|
|    |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)       |      |
+--------+----------------------------------------+------------+
|X.   |Neto zadolževanje (VII.-VIII.)     |      –|
+--------+----------------------------------------+------------+
5. člen
Poročilo nadzornega odbora o pregledu zaključnega računa proračuna je priloga k zaključnemu računu.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-0001/2008
Črna na Koroškem, dne 25. aprila 2008
Župan
Občine Črna na Koroškem
Janez Švab l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti