Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2008 z dne 7. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2008 z dne 7. 5. 2008

Kazalo

1951. Pravilnik o obrazcih javnih listin v srednješolskem izobraževanju, stran 4853.

Na podlagi 71. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo in 36/08), 75. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06), 41. člena Zakona o gimnazijah (Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo), 44. in 45. člena Zakona o maturi (Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo) in 49. člena Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo) minister za šolstvo in šport izdaja
P R A V I L N I K
o obrazcih javnih listin v srednješolskem izobraževanju
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
1) S tem pravilnikom se določijo vrsta, vsebina in oblika obrazcev javnih listin v srednješolskem izobraževanju po javno veljavnih izobraževalnih programih za pridobitev javno veljavne nižje in srednje poklicne izobrazbe, srednje strokovne izobrazbe in srednje splošne izobrazbe v rednem in izrednem srednješolskem izobraževanju.
2) S tem pravilnikom se določi tudi vsebina in oblika obrazca javne listine potrdila o opravljenem javno veljavnem programu usposabljanja v izobraževanju odraslih, ki ne daje javno veljavne izobrazbe oziroma nacionalne poklicne kvalifikacije.
2. člen
(vrste obrazcev javnih listin)
1) Obrazci javnih listin iz prvega odstavka 1. člena tega pravilnika so:
– obrazci javnih listin o uspehu v letniku,
– obrazci javnih listin o zaključku srednješolskega izobraževanja in
– obrazci nadomestnih javnih listin.
2) Obrazci javnih listin o uspehu v letniku so:
– obrazec letnega spričevala,
– obrazec obvestila o uspehu v letniku in
– obrazec obvestila o uspehu pri izpitu v izrednem izobraževanju.
3) Obrazci javnih listin o zaključku srednješolskega izobraževanja so:
– v nižjem in srednjem poklicnem izobraževanju: obrazec spričevala o zaključnem izpitu, spričevala o zaključnem izpitu s pohvalo in obvestila o uspehu pri zaključnem izpitu;
– v srednjem strokovnem izobraževanju: obrazec spričevala o poklicni maturi, spričevala o poklicni maturi s pohvalo in obvestila o uspehu pri poklicni maturi;
– v srednjem splošnem izobraževanju: obrazec spričevala o splošni maturi, spričevala o splošni maturi s pohvalo in obvestila o uspehu pri splošni maturi oziroma obvestila o uspehu pri mednarodni maturi ter pohvale pri mednarodni maturi.
4) Obrazci nadomestnih javnih listin v srednješolskem izobraževanju so:
– obrazec izpisa iz evidence za letno spričevalo ali obvestilo o uspehu,
– obrazec izpisa iz evidence za obvestilo o uspehu pri zaključku izobraževanja in
– obrazec izpisa iz evidence za spričevalo o zaključku izobraževanja.
5) Obrazec javne listine iz drugega odstavka 1. člena tega pravilnika je obrazec potrdila o usposabljanju v izobraževanju odraslih.
6) Obrazci posameznih javnih listin so določeni v prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.
3. člen
(jezikovne različice)
Obrazci javnih listin iz prvega odstavka 1. člena tega pravilnika, razen obvestila o uspehu in pohvale pri mednarodni maturi, so oblikovani v slovenskem jeziku ter v slovensko-italijanski in slovensko-madžarski jezikovni različici. Obrazce v slovensko-italijanski jezikovni različici uporabljajo šole z italijanskim učnim jezikom na območju, kjer živi italijanska narodna skupnost, obrazce v slovensko-madžarski jezikovni različici pa uporablja dvojezična šola na območju, kjer živi madžarska narodna skupnost.
II. OBLIKOVNA PRAVILA OBRAZCEV
4. člen
(skupna oblikovna pravila)
Vsi obrazci javnih listin so v velikosti 210 x 297 mm, A4 formata. V podtisku je lik slovenskega pesnika Franceta Prešerna in faksimile Zdravljice ter državni grb Republike Slovenije v dimenzijah 14,2 x 18,1 mm. Vsi obrazci, ki so dvobarvni, imajo dve isti barvi, in sicer modro po Pantone barvni lestvici P 7469 U in črno barvo. Tipografija črk je iz skupine URW, in sicer Barbedor TCE in Futura TCE.
5. člen
(obrazci javnih listin o uspehu v letniku)
Obrazci javnih listin o uspehu v letniku se v vseh treh jezikovnih različicah tiskajo na 90 g/m² On offset – brezlesnem belem papirju v dvobarvnem tisku in imajo državni grb Republike Slovenije v srebrni barvi (toplotni tisk s folijo).
6. člen
(obrazci javnih listin o zaključku izobraževanja)
Obrazci javnih listin o zaključku izobraževanja se v vseh treh jezikovnih različicah tiskajo na 120 g/m² On offset – brezlesnem belem papirju v dvobarvnem tisku in imajo državni grb Republike Slovenije v zlati barvi (toplotni tisk s folijo).
7. člen
(obrazci izpisov iz evidence)
Obrazci izpisov iz evidenc se v vseh treh jezikovnih različicah tiskajo na 90 g/m² On offset – brezlesnem belem papirju v enobarvnem tisku in imajo državni grb Republike Slovenije v modri barvi.
8. člen
(obrazec potrdila v izobraževanju odraslih)
Obrazec potrdila o usposabljanju se tiska na 90 g/m² On offset – brezlesnem belem papirju v enobarvnem tisku in ima državni grb Republike Slovenije v modri barvi.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
(razveljavitev pravilnikov)
Z dnem uporabe tega pravilnika prenehajo veljati:
– Pravilnik o obrazcu spričevala o poklicni maturi (Uradni list RS, št. 59/03 in 67/04),
– Pravilnik o obrazcu izpisa iz evidence (Uradni list RS, št. 59/03),
– Pravilnik o obrazcu maturitetnega spričevala (Uradni list RS, št. 63/03),
– Pravilnik o obrazcu potrdila o opravljenem izpitu iz predmeta splošne mature (Uradni list RS, št. 63/03),
– Pravilnik o obrazcu potrdila o dokončanju programa Računalniška pismenost za odrasle (Uradni list RS, št. 100/06 in 5/07),
– v Pravilniku o izvajanju izobraževalnega programa mednarodne mature (Uradni list RS, št. 67/04) tretji odstavek 8. člena in tretji odstavek 10. člena ter prilogi pravilnika in
– Pravilnik o obrazcu spričevala o zaključnem izpitu (Uradni list RS, št. 59/03), uporablja pa se še za izdajo javnih listin o zaključku izobraževanja vajencev v dualni organizaciji srednjega poklicnega izobraževanja, in sicer do izteka zakonskega roka za izobraževanje vajencev po tovrstnih programih.
10. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 19. maja 2008.
Št. 0070-27/2008
Ljubljana, dne 28. aprila 2008
EVA 2008-3311-0033
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti