Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008

Kazalo

1877. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v Občini Železniki, stran 4649.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo) in 19. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 132/04) je Občinski svet Občine Železniki na 11. redni seji dne 17. 4. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v Občini Železniki
1. člen
V Pravilniku o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v občini Železniki (Uradni list RS, št. 53/07) se v prvem odstavku 3. člena črta tretja alineja.
Prvi stavek tretjega odstavka 3. člena se spremeni tako, da se glasi: »Sedež podjetja ali enote, poslovni prostori ter lokacija investicije morajo biti na območju Občine Železniki.«
Zadnji stavek tretjega odstavka 3. člena se črta.
2. člen
Peta točka 4. člena se spremeni tako, da se glasi: »Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.«
3. člen
V 10. členu se naslov ukrepa št. 1 spremeni tako, da se glasi: »SUBVENCIONIRANJE REALNIH OBRESTI ZA DODELJENE KREDITE«.
Pri ukrepu št. 1 (10. člen) se pod pogoji v drugi alineji besedilo »realne obrestne mere« nadomesti z besedilom »realnih obresti«.
Pri ukrepu št. 1 (10. člen) se pod pogoji v peti alineji besedilo »subvencionira se realna obrestna mera za obresti« nadomesti z besedilom »subvencionirajo se realne obresti«.
Pri ukrepu št. 1 (10. člen) se pod višina prva alineja spremeni tako, da se glasi: »do 50% realnih obresti v tekočem letu oziroma maksimalno 2.000 EUR na vlagatelja,«.
Pri ukrepu št. 1 (10. člen) se pod višina na koncu druge alineje vejica nadomesti s piko, tretja alineja pa se črta.
Pri ukrepu št. 2 (10. člen) se pod višina za besedo »stroškov« doda besedilo: »oz. maksimalno 1.000 EUR na vlagatelja«.
Pri ukrepu št. 3 (10. člen) se pod višina pomoči za besedo »stroškov« doda besedilo: »oziroma maksimalno 1.000 EUR na vlagatelja«.
Pri ukrepu št. 4 (10. člen) se pod pogoji doda nova druga alineja, ki se glasi: »ima stalno prebivališče na območju občine Železniki,«.
Dosedanja druga alineja postane tretja alineja.
Pri ukrepu št. 4 (10. člen) se pod višina v prvi alineji besedilo »2000 točk« nadomesti z besedilom »do 1.300 EUR«.
Pri ukrepu št. 4 (10. člen) se pod višina v drugi alineji besedilo »1500 točk« nadomesti z besedilom »do 1.000 EUR«.
Pri ukrepu št. 4 (10. člen) se pod višina v tretji alineji besedilo »1500 točk« nadomesti z besedilom »do 1.000 EUR«.
Pri ukrepu št. 4 (10. člen) se pod višina v četrti alineji besedilo »1000 točk« nadomesti z besedilom »do 700 EUR«.
Pri ukrepu št. 4 (10. člen) se črta zadnji stavek.
Pri ukrepu št. 5 (10. člen) se pod pogoji prva alineja spremeni tako, da se glasi: »sklenjena učna pogodba med podjetnikom/obrtnikom in vajencem oziroma sklenjena pogodba o izobraževanju med podjetnikom/obrtnikom in dijakom/študentom oziroma sklenjena pogodba o štipendiranju med obrtnikom/podjetnikom in štipendistom,«.
Pri ukrepu št. 5 (10. člen) se pod pogoji doda nova, druga, alineja, ki se glasi: »–vajenec/dijak/študent/štipendist mora imeti stalno prebivališče v Občini Železniki.«.
Pri ukrepu št. 5 (10. člen) se pod višina v tretji alineji za znakom »/« doda beseda »štipendiranju«.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za programsko obdobje 2007–2013.
Št. 015-2/08-004
Železniki, dne 17. aprila 2008
Župan
Občina Železniki
Mihael Prevc l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti