Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008

Kazalo

1871. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini s parc. št. 2355/5, k.o. Lanišče, stran 4641.

V skladu s 23. členom Zakona o graditvi objektov – ZGO-1-UPB1 (Uradni list RS, št. 102/04 in 14/05) in na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07) in 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/99, 103/00 in 76/02) je Občinski svet Občine Škofljica na 13. redni seji dne 18. 3. 2008 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini s parc. št. 2355/5, k.o. Lanišče
1. člen
Ukine se javno dobro na parc. št. 2355/5 – neplodno, v izmeri 296 m², vpisano v vložek št. 2504, k.o. Lanišče.
2. člen
Nepremičnina iz 1. člena tega sklepa preneha imeti značaj javnega dobra in postane last Občine Škofljica in se vknjiži kot lastnina Občine Škofljica.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-05/2008
Škofljica, dne 28. marca 2008
Župan
Občine Škofljica
Boštjan Rigler l.r.