Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008

Kazalo

1867. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JVIZ Glasbena šola Rogaška Slatina, stran 4636.

Na podlagi 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 17/07–UPB5) in 15. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 49/99, 125/03, 73/06), 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 109/03 – UPB1), 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 13/06, 27/06), 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 66/06, 92/06, 5/07) in 16. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 41/99, 91/01) je Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli na 5. redni seji dne 26. 4. 2007, Občinski svet Občine Rogaška Slatina na 5. redni seji dne 28. 3. 2007, Občinski svet Občine Rogatec na 4. redni seji dne 2. 4. 2007, Občinski svet Občine Podčetrtek na 5. redni seji dne 26. 4. 2007 in Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 5. redni seji dne 29. 3. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JVIZ Glasbena šola Rogaška Slatina
1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 73/98, 22/00, 52/03).
2. člen
Besedilo 8. člena se v celoti nadomesti z besedilom, ki glasi:
»Svet šole predstavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– trije predstavniki delavcev,
– trije predstavniki staršev.«
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, imenovani Svet šole opravlja naloge do izteka mandata.
Št. 014-0016/2007
Rogaška Slatina, dne 28. marca 2007
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l.r.
 
Župan
Občine Podčetrtek
Peter Misja l.r.
 
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič l.r.
 
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l.r.
 
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Jožef Pregrad l.r.