Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008

Kazalo

1863. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih pomoči za programe in investicije v kmetijstvu v Mestni občini Nova Gorica, stran 4632.

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02, in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) in 36. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 17. aprila 2008 sprejel naslednji
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih pomoči za programe in investicije v kmetijstvu v Mestni občini Nova Gorica
1. člen
V tretji točki 6. člena Pravilnika o dodeljevanju finančnih pomoči za programe in investicije v kmetijstvu v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 60/07, v nadaljevanju: pravilnik) se za dosedanjo drugo alinejo doda nova, tretja alineja, ki se glasi:
– »Sofinanciranje programov društev.«
2. člen
Za dosedanjim 31. členom pravilnika se doda nov, 32. člen, ki se glasi:
»32. člen
Sofinanciranje programov društev
Namen ukrepa: sofinanciranje programov društev na podeželju.
Upravičenci: registrirana stanovska in interesna društva, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine.
Upravičeni stroški: stroški izvedbe programov društev.
Pogoji za pridobitev sredstev: pripravljen program delovanja s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane za tekoče leto, iz programa za tekoče leto mora biti razvidno, da se njegove aktivnosti izvajajo pretežno na območju občine; poročilo o delu za predhodno leto; izpolnjena vloga z zahtevanimi prilogami; računi ali predračuni izdani od zaključka prejšnjega razpisa do zaključka tekočega razpisa; dokazila o plačilu računov.
Višina sofinanciranja: do največ 100% vrednosti stroškov brez DDV.«
3. člen
Dosedanji 32. in 33. člen pravilnika postaneta 33. in 34. člen.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 330-10/2007
Nova Gorica, dne 17. aprila 2008
Podžupan
Mestne občine Nova Gorica
Vojko Fon l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti