Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008

Kazalo

1826. Spremembe in dopolnitve Statuta Univerze v Ljubljani, stran 4579.

V skladu z ustavno zagotovljeno avtonomijo univerze ter na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93 in spremembe, Uradno prečiščeno besedilo Uradni list RS, št. 119/06) in Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 28/00 in spremembe) sta Senat Univerze v Ljubljani dne 25. 3. 2008 in Upravni odbor Univerze v Ljubljani dne 27. 3. 2008 in dne 15. 4. 2008 sprejela
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Univerze v Ljubljani
1. člen
V Statutu Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 8/05 in spremembe) se v 158. členu doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»Podiplomski študent ima po zaključku zadnjega semestra magistrskega študija dvanajst mesecev absolventskega staža, če ni izkoristil pravice iz prvega odstavka tega člena.«.
Drugi odstavek postane tretji odstavek.
2. člen
V 215. členu se doda novi četrti odstavek, ki se glasi:
»Pri ponovni izvolitvi odloča senat članice na osnovi gradiva iz prvega odstavka tega člena.«.
3. člen
V drugem odstavku 216. člena se za besedami »senat članice v roku enega meseca sprejme« doda besedo »ugotovitveni«, tako da se drugi odstavek tega člena po novem glasi:
»Če habilitacijska komisija ni dala soglasja, senat članice v roku enega meseca sprejme ugotovitveni sklep, da izvolitev v naziv ni mogoča.«.
4. člen
V 265. členu se v drugem odstavku namesto dikcije »Ostala dejavnost« zapiše dikcija »Druga dejavnost«.
Za drugim odstavkom se dodata novi tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»Za drugo (tržno) dejavnost se šteje izobraževalna, raziskovalna in strokovno razvojna dejavnost, za katero se sredstva ustvarijo na trgu s prodajo storitev v pogojih konkurence.
Kadar univerza ali članica opravlja drugo (tržno) dejavnost na način iz tretjega odstavka tega člena, mora voditi za tržno dejavnost ločene računovodske evidence.«.
Št. 209-02/08
Ljubljana, dne 25. marca 2008 in 27. marca 2008
ter 15. aprila 2008
Predsednik UO
prof. dr. Janez Hribar l.r.
 
Rektorica
prof. dr. Andreja Kocijančič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti