Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008

Kazalo

1822. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Ruše, stran 4568.

Na podlagi prvega odstavka 87.a člena in v zvezi z drugim odstavkom 32. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo) ter v zvezi z 10. členom Akta o določitvi metodologije za določitev omrežnine in kriterijev za ugotavljanje upravičenih stroškov za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 87/05 in 102/05 – popr.) in tretjim odstavkom 10. člena Akta o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 87/05 in 102/05 – popr.) Javna agencija Republike Slovenije za energijo izdaja
A K T
o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Ruše
1. člen
S tem aktom Javna agencija Republike Slovenije za energijo določa osnovno ceno za distribucijo in omrežnino za uporabo distribucijskega omrežja zemeljskega plina, ki je sestavljena iz cene za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno skupino in cene za izvajanje meritev.
2. člen
S tem aktom je določena omrežnina za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Ruše, na katerem izvaja dejavnost gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina Plinarna Maribor, d. d.
3. člen
Osnovna cena za distribucijo znaša: 0,2702 EUR/m3.
4. člen
Cena za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno skupino na mesec znaša:
Tabela 1
+------+-----------+-------------------------------------+----------+
|   | Odjemna |     Fiksni del         |Variabilni|
|   | skupina |                   |  del  |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C(DKi)| Zakupljena| Pavšal  | Cena |  Cena    |  Cena  |
|   |zmogljivost|(EUR/mesec)| moči |zmogljivosti  | porabe |
|   | (Sm3/leto)|      |(EUR/kW)|  ((EUR/    | (EUR/Sm3)|
|   |      |      |    |(Sm3/dan))/leto)|     |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C(DK1)|  0-200  | 1,5000  |    |        | 0,2080 |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C(DK2)| 201-500 | 4,0000  |    |        | 0,2000 |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C(DK3)| 501-1.500 | 6,0000  |    |        | 0,1326 |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C(DK4)|1.501-2.500| 6,0000  |    |        | 0,1326 |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C(DK5)|2.501-4.500| 6,0000  |    |        | 0,1326 |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C(DK6)|  4.501- | 8,5000  | 0,3330 |        | 0,1284 |
|   |  10.000 |      |    |        |     |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C(DK7)| 10.001- | 8,5000  | 0,3330 |        | 0,1284 |
|   |  30.000 |      |    |        |     |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C(DK8)| 30.001- | 8,5000  | 0,3330 |        | 0,1284 |
|   |  70.000 |      |    |        |     |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|C(DK9)| 70.001- | 8,5000  | 0,3330 |  0,0000    | 0,1284 |
|   | 100.000 |      |    |        |     |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|  C | 100.001- |      |    |  0,6018    | 0,0954 |
|(DK10)| 200.000 |      |    |        |     |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|  C | 200.001- |      |    |  0,6018    | 0,0954 |
|(DK11)| 600.000 |      |    |        |     |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|  C | 600.001- |      |    |  0,6018    | 0,0954 |
|(DK12)| 1.000.000 |      |    |        |     |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|  C | 1.000.001-|      |    |  0,3340    | 0,0684 |
|(DK13)| 5.000.000 |      |    |        |     |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|  C | 5.000.000-|      |    |  0,1250    | 0,0387 |
|(DK14)| 15.000.000|      |    |        |     |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
|  C |  Nad  |      |    |  0,1250    | 0,0387 |
|(DK15)| 15.000.000|      |    |        |     |
+------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
5. člen
Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar sistemski operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina ni lastnik merilnih naprav ter jih vzdržuje in umerja (V(U)), znaša 1,3979 EUR/mesec.
6. člen
Cena za prekoračitev distribucijske zmogljivosti (C(DKi`)) se izračuna na podlagi letne cene zmogljivosti.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Ruše (Uradni list RS, št. 16/07).
8. člen
Ta akt začne veljati 1. maja 2008.
Št. 22-48/2007-4/ZP-13
Maribor, dne 25. aprila 2008
EVA 2008-2111-0063
Predsednik sveta
Javne agencije Republike Slovenije za energijo
dr. Franc Žlahtič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti