Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008

Kazalo

1819. Sklep o neuporabi določb tarifne številke 42 Tarife o taksah in nadomestilih za vlagatelje določenih zahtev, stran 4565.

Na podlagi prvega odstavka 491. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/07 in 100/07 – popr.) izdaja Agencija za trg vrednostnih papirjev
S K L E P
o neuporabi določb tarifne številke 42 Tarife o taksah in nadomestilih za vlagatelje določenih zahtev
1. člen
(1) Določbe tarifne številke 42 Tarife o taksah in nadomestilih (Uradni list RS, št. 48/00, 82/01, 81/05 in 67/07 – ZTFI) glede odločanja o drugih posamičnih zadevah se ne uporabljajo za zahtevo fizične osebe za izdajo dovoljenja za trženje investicijskih skladov in prodajo investicijskih kuponov oziroma delnic investicijskih skladov, če gre za osebo iz prvega ali drugega odstavka 127. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 92/07).
(2) Za zahtevo fizične osebe za izdajo dovoljenja za trženje investicijskih skladov in prodajo investicijskih kuponov oziroma delnic investicijskih skladov se ne plača taksa, če je vlagatelj navedene zahteve oseba iz predhodnega odstavka tega člena.
2. člen
Ta sklep se uporablja tudi za zahteve iz 1. člena tega sklepa, vložene pred njegovo uveljavitvijo, o katerih Agencija za trg vrednostnih papirjev še ni odločila do uveljavitve tega sklepa.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 300-1/4-10/2008
Ljubljana, dne 14. februarja 2008
EVA 2008-1611-0064
Predsednik sveta Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Miha Juhart l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti