Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008

Kazalo

1807. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o pridobitvi potrdila o izpolnjevanju pogojev dobre poskusne prakse, stran 4529.

Na podlagi petega odstavka 23. člena Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 35/07 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o pridobitvi potrdila o izpolnjevanju pogojev dobre poskusne prakse
1. člen
V Pravilniku o pridobitvi potrdila o izpolnjevanju pogojev dobre poskusne prakse (Uradni list RS, št. 63/06) se četrti odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»(4) Potrdilo se izda za obdobje petih let. FURS in organizacija, ki te teste opravlja, skleneta po pridobitvi potrdila pogodbo, s katero uredita medsebojna razmerja. Po izteku te dobe se potrdilo lahko večkrat podaljša za obdobje petih let, za vsako podaljšanje je treba predložiti vso predpisano dokumentacijo, v skladu z določbami tega pravilnika.«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Po pridobitvi potrdila lahko FURS izvaja nadzorne preglede te organizacije glede izpolnjevanja pogojev iz tega pravilnika. Če se pri teh pregledih ugotovijo neskladnosti, lahko FURS potrdilo odvzame pred iztekom petih let.«.
2. člen
Tretji odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Vlogi se priloži:
1. izjavo o naslednjih vrstah poskusov »podatki o učinkovitosti«, iz predpisa, ki ureja zahtevano dokumentacijo za registracijo in oceno fitofarmacevtskih sredstev, za katere se želi pridobiti potrdilo iz 3. člena tega pravilnika:
– predhodni testi,
– testiranje učinkovitosti,
– podatki o pojavu ali možnem pojavu odpornosti,
– vpliv na kakovost in količino tretiranih rastlin ali rastlinskih proizvodov,
– fitotoksičnost za ciljne rastline (različne sorte) ali rastlinske proizvode,
– opazovanje neželenih ali nenačrtovanih stranskih učinkov;
2. primer enega od zadnjih poskusov iz vsake vrste poskusov iz prejšnje točke, z načrtom, protokolom, izvedbo, pripadajočimi dobljenimi neobdelanimi podatki;
3. poročilo o poskusu iz prejšnje točke, izdelano v skladu z določbami 8. člena tega pravilnika;
4. seznam vseh opravljenih poskusov, ki so bili uporabljeni v registracijskem postopku za FFS v zadnjih dveh letih.«.
3. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-79/2006
Ljubljana, dne 10. aprila 2008
EVA 2008-2311-0025
Iztok Jarc l.r.
Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti