Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2008 z dne 23. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2008 z dne 23. 4. 2008

Kazalo

1731. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Turnišče za leto 2007, stran 4294.

Na podlagi 13. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 in 56/98) 20. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 110/02) in 111. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 93/07) je Občinski svet Občine Turnišče na 10. redni seji dne 15. 4. 2008 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Turnišče za leto 2007
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Turnišče za leto 2007, ki ga sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov ter posebni del bilance prihodkov in odhodkov proračuna Občine Turnišče, ki je sestavni del tega odloka.
2. člen
– Skupni prihodki proračuna Občine Turnišče so znašali 2.295.680,58 EUR.
– Skupni odhodki proračuna Občine Turnišče so znašali 1.863.512,21 EUR.
– Presežek prihodkov znaša 432.168,37 EUR.
3. člen
Presežek prihodkov po zaključnem računu proračuna za leto 2007 v višini 432.168,37 EUR se prenese med prihodke proračuna Občine Turnišče za leto 2008.
4. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov je sestavni del tega odloka.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 10-8/2008-OSOT
Turnišče, dne 16. aprila 2008
Župan
Občine Turnišče
Jože Kocet l.r.
  Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna Občine Turnišče za leto 2007 kot
priloga Odloku
 
+------------------------------------------+-------------------+
|PRIHODKI                 |       V EUR|
+------------------------------------------+-------------------+
|I. Davčni prihodki            |    1.655.921,63|
+------------------------------------------+-------------------+
|II. Nedavčni prihodki           |     148.963,09|
+------------------------------------------+-------------------+
|III. Kapitalski prihodki         |     12.582,15|
+------------------------------------------+-------------------+
|IV. Transferni prihodki          |     468.805,74|
+------------------------------------------+-------------------+
|V. Prejeta sredstva iz EU         |      9.407,97|
+------------------------------------------+-------------------+
|Skupaj prihodki              |    2.295.680,58|
+------------------------------------------+-------------------+
|ODHODKI                  |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|I. Tekoči odhodki             |     295.503,85|
+------------------------------------------+-------------------+
|II. Tekoči transferi           |     860.232,58|
+------------------------------------------+-------------------+
|III. Investicijski odhodki        |     430.180,48|
+------------------------------------------+-------------------+
|IV. Investicijski transferi        |     263.089,42|
+------------------------------------------+-------------------+
|IV. Sred.za izg.vrtec           |     14.505,88|
+------------------------------------------+-------------------+
|Skupaj odhodki              |    1.863.512,21|
+------------------------------------------+-------------------+
 
Presežek prihodkov nad odhodki 432168,37 EUR.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti