Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2008 z dne 23. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2008 z dne 23. 4. 2008

Kazalo

1726. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2007, stran 4290.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B, 127-5348/06, 14-600/07) in 14. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04, 74/05 in 132/06)) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 15. seji dne 3. aprila 2008 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2007
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2007.
2. člen
Proračun Občine Šempeter - Vrtojba je bil realiziran v naslednjem obsegu:
a) Bilanca prihodkov in odhodkov               
– prihodki                   +5.960.867 EUR
– odhodki                   –7.423.201 EUR
– proračunski presežek – primanjkljaj     –1.462.334 EUR
b) Račun finančnih terjatev in naložb            
– prejeta vračila danih posojil          33.487 EUR
– povečanje kapitalskih deležev             0 EUR
– razlika                     33.487 EUR
c) Račun financiranja                    
– zadolževanje                  742.966 EUR
– odplačilo dolga                   344 EUR
– neto zadolževanje                742.622 EUR
d) Rekapitulacija                      
– bilanca prihodkov in odhodkov        –1.462.334 EUR
– račun finančnih terjatev in naložb        33.487 EUR
– račun financiranja               742.622 EUR
– povečanje – zmanjšanje sredstev na      –686.225 EUR.
računih
Podrobnejši prikaz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja so sestavni del zaključnega računa.
3. člen
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2007 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok prične veljati z dnem objave.
Št. 01101-3/2008-11
Šempeter pri Gorici, dne 3. aprila 2008
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
Dragan Valenčič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti