Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2008 z dne 23. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2008 z dne 23. 4. 2008

Kazalo

1708. Sklep o lastninjenju nepremičnin parc.št. 391, parc.št. 394 in parc.št. 396/2, k.o. Videm ter parc.št. 516.S in parc.št. 517.S, k.o. Stara vas, stran 4252.

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) je Občinski svet Občine Krško na 19. seji dne 3. 4. 2008 sprejel
S K L E P
o lastninjenju nepremičnin parc.št. 391, parc.št. 394 in parc.št. 396/2, k.o. Videm ter parc.št. 516.S in parc.št. 517.S, k.o. Stara vas
I.
Na podlagi 16. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 in 41/04 – ZVO-1), se nepremičnina parc.št. 391 – gozd v izmeri 8 41 m2, ki je vpisana v zemljiškoknjižni vložek št. 311, k.o. Videm in nepremičnini parc.št. 394 – pašnik v izmeri 1 63 m2 in parc.št. 396/2 – pašnik v izmeri 10 87 m2, ki sta vpisani v zemljiškoknjižni vložek št. 312, k.o. Videm ter nepremičnina parc.št. 516.S – gospodarsko poslopje v izmeri 11 m2, ki je vpisana v zemljiškoknjižni vložek št. 1312, k.o. Stara vas in nepremičnina parc.št. 517.S – funkcionalni objekt v izmeri 13 m2, ki je vpisana v zemljiškoknjižni seznam št. XV., k.o. Stara vas, odpišejo od dosedanjih zemljiškoknjižnih vložkov in se vpišejo v nova zemljiškoknjižna vložka v istih katastrskih občinah.
II.
Pri novih zemljiškoknjižnih vložkih se pri zgoraj navedenih nepremičninah ustanovi naravno vodno javno dobro v korist Občine Krško.
III.
Po vpisu vodnega javnega dobra v korist Občine Krško, se v javnem interesu na predmetnih nepremičninah dovoli razpolaganje oziroma upravljanje z nepremičninami za potrebe izgradnje obvoznice v okviru projekta »Obvoznica Krško od km 2.180 do km 4.120«, št. projekta 406/07 (Dolenjska projektiva d.o.o., Novo mesto, junij 2007).
Razpolaganje oziroma upravljanje z nepremičninami se dovoli v korist Republike Slovenije, Ministrstva za promet, Direkcije Republike Slovenije za ceste.
Za isti namen se v korist Republike Slovenije, Ministrstva za promet, Direkcije Republike Slovenije za ceste, dovoli tudi razpolaganje oziroma upravljanje z nepremičninami parc.št. 817, parc.št. 846, parc.št. 798/11, parc.št. 798/12, parc.št. 189/61, k.o. Stara vas ter parc.št. 153.S in parc.št. 154, k.o. Videm.
IV.
Ta sklep prične veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v Krškem.
Št. 478-34/2007-O507
Krško, dne 3. aprila 2008
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti