Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2008 z dne 23. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2008 z dne 23. 4. 2008

Kazalo

1705. Sklep o nakupu solastniških deležev nepremičnine parc.št. 129.S, k.o. Stara vas in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini, stran 4251.

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) je Občinski svet Občine Krško na 19. seji dne 3. 4. 2008 sprejel
S K L E P
o nakupu solastniških deležev nepremičnine parc.št. 129.S, k.o. Stara vas in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini
I.
Sklene se pogodba o nakupu solastniških deležev nepremičnine parc.št. 129.S – stanovanjska stavba v izmeri 2 50 m2, gospodarsko poslopje v izmeri 16 m2 in dvorišče v izmeri 3 92 m2, ki je vpisana v zemljiškoknjižnem vložku št. 1212, k.o. Stara vas in je v lasti Občine Krško v deležu do (na 19)/(40)-tin ter v lasti Scagnetti Valentina, Titova 6, Ljubljana v deležu do (na 3)/(20)-tin, Scagnetti Franca, Zupančičeva 14, Ljubljana v deležu do (na 3)/(20)-tin, Bergant Olge, Črna vas 89, Ljubljana v deležu do (na 1)/(40)-tine, Scagnetti Draga Karla, Metelkova 19, Ljubljana v deležu do (na 1)/(40)-tine, Scagnetti Jelke, Čufarjeva 13, Ljubljana v deležu do (na 1)/(40)-tine in Gerkman Eve, Igriška 8, Ljubljana v deležu do (na 3)/(20)-tin.
Nakup solastniških deležev nepremičnine bo izveden za potrebe izgradnje parkirišča na Vidmu in sicer v skladu s projektom, ki je še v izdelavi.
II.
Po vpisu lastninske pravice v korist Občine Krško na vseh solastniških deležih nepremičnine, se na predmetni nepremičnini ustanovi javno dobro v upravljanju Občine Krško.
III.
Nakup solastniških deležev nepremičnine bo izveden v skladu s predpisi in po ocenjeni vrednosti, ki jo je v mesecu marcu 2008 določil sodni cenilec za gradbeništvo Kalan Janez, Trubarjeva 6, Krško in v neto znesku znaša 26.320,00 EUR oziroma znaša 40,00 EUR/m(na 2) nepremičnine.
IV.
Ta sklep prične veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v Krškem.
Št. 478-45/2008-O507
Krško, dne 3. aprila 2008
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti