Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2008 z dne 23. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2008 z dne 23. 4. 2008

Kazalo

1697. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Polhov Gradec, stran 4246.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 127/06 – uradno prečiščeno besedilo), 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo UPB5) in 16. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Naš časopis, št. 252/99) je Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec na 9. redni seji dne 9. aprila 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Polhov Gradec
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 37/05) se v 11. členu doda nova alinea, ki se glasi:
»– 60.230 drugi kopenski potniški promet (prevozi otrok s kombijem)«.
2. člen
V 16. členu se spremenita drugi in tretji odstavek tako, da se glasita:
»Svet zavoda šteje 9 članov, ki ji sestavljajo:
– 3 predstavniki ustanovitelja,
– 3 predstavniki delavcev zavoda,
– 3 predstavniki staršev.
Predstavnike delavcev zavoda izvolijo zaposleni delavci zavoda na neposrednih in tajnih volitvah, in sicer enega predstavnika izmed delavcev enote vrtca ter dveh predstavnikov izmed strokovnih delavcev, upravno-administrativnih in tehničnih delavcev.«
3. člen
V 20. členu se spremeni tretji stavek tretjega odstavka tako, da se glasi:
»Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem vrstnem redu priimkov, z navedbo, koliko kandidatov se voli izmed kandidatov v enotah vrtca ter koliko izmed kandidatov strokovnih delavcev, upravno-administrativnih in tehničnih delavcev.«
4. člen
Zavod mora oblikovati svet v skladu s tem odlokom v roku treh mesecev po uveljavitvi tega odloka, in sicer tako, da se na novo izvolijo oziroma imenujejo vsi člani sveta zavoda.
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0005/2008-1
Dobrova, dne 9. aprila 2008
Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec
Lovro Mrak l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti