Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2008 z dne 23. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2008 z dne 23. 4. 2008

Kazalo

1695. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2007, stran 4245.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Naš časopis, št. 252/99) je Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec na 9. redni seji dne 9. aprila 2008 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2007
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2007, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja Občine Dobrova - Polhov Gradec.
Sestavni del zaključnega računa proračuna občine so tudi prihodki in odhodki krajevnih skupnosti za leto 2007.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2007 je realiziran v naslednjih zneskih:
A) Bilanca prihodkov in      v tisoč 
odhodkov               EUR 
I.  Skupaj prihodki       5.022.143 
II. Skupaj odhodki       4.924.303 
III. Proračunski presežek     97.840 
   (primanjkljaj) (I. – II.)       
B) Račun finančnih terjatev in     0 
naložb                   
IV. Prejeta vračila danih       0 
   posojil in prodanih          
   kapitalskih deležev          
V.  Dana posojila in povečanje     0 
   kapitalskih deležev          
VII. Prejeta minus dana         0 
   posojila in spremembe         
   kapitalskih deležev (IV. –      
   V.)                  
C) Račun financiranja          0 
IX. Povečanje (zmanjšanje)    97.840. 
   sredstev na računih
3. člen
Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov po zaključnem računu proračuna Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2007 ter njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov v posebnem delu proračuna, ki sta sestavni del tega odloka.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2008-1
Dobrova, dne 9. aprila 2008
Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec
Lovro Mrak l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti