Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2008 z dne 23. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2008 z dne 23. 4. 2008

Kazalo

1687. Pravilnik o spremembi Pravilnika o merilih in postopku za določitev višine subvencije plače za invalide, stran 4237.

Na podlagi 69. člena Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja ministrica za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o merilih in postopku za določitev višine subvencije plače za invalide
1. člen
V Pravilniku o merilih in postopku za določitev višine subvencije plače za invalide (Uradni list RS, št. 117/05) se 13. člen spremeni tako, da se glasi:
»13. člen
(vloga in izplačilo zahtevka)
(1) Vlogo za pridobitev pravice do subvencije plače poda invalid na Sklad Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov (v nadaljnjem besedilu: sklad).
(2) K vlogi mora priložiti oceno doseganja delovnih rezultatov invalida, ki jo izdela izvajalec zaposlitvene rehabilitacije.
(3) Sklad mora hraniti vlogo in odločbo o pravici do subvencije plače invalida v arhivu, dokler invalid prejema subvencijo plače ali do takrat, ko se upokoji.
(4) Delodajalec na sklad vloži zahtevek za izplačilo subvencij plače za invalide v elektronski obliki na spletnem mestu sklada, kjer so objavljeni tudi obrazec in navodila za njegovo izpolnitev.
Zavezanci za plačilo podpisujejo podatke, oddane preko spletne storitve, z digitalnimi potrdili.
(5) Zahtevek iz prejšnjega odstavka je treba vložiti najpozneje v roku 30 dni od dneva izplačila plač.
(6) Če delodajalec ne odda predpisanega obrazca v roku, določenem v prejšnjem odstavku, mu sklad ne povrne subvencij plač.«
2. člen
(preštevilčenje členov)
16., 17., 18. in 19. člen se preštevilčijo v 15., 16., 17. in 18. člen.
3. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01701-62/2005/12
Ljubljana, dne 9. aprila 2008
EVA 2008-2611-0060
Marjeta Cotman l.r.
Ministrica
za delo, družino in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti