Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2008 z dne 15. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2008 z dne 15. 4. 2008

Kazalo

1577. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) individualne stanovanjske zazidave »Pod gradom« v Slovenj Gradcu, stran 3834.

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99, 24/03, 106/05 in 23/07) je župan Mestne občine Slovenj Gradec sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) individualne stanovanjske zazidave »Pod gradom« v Slovenj Gradcu
1. člen
Mestna občina Slovenj Gradec z javnim naznanilom obvešča javnost, da se javno razgrne dopolnjeni osnutek OPPN individualne stanovanjske zazidave »Pod gradom« v Slovenj Gradcu, ki ga je izdelalo podjetje LM Projekti podjetje za prostorsko, urbanistično in arhitekturno načrtovanje ter svetovanje, Peter Lojen s.p., Goriška 2 iz Velenja pod številko projekta 2007/53 v marcu 2008.
2. člen
Gradivo bo javno razgrnjeno od vključno 16. 4. 2008 do vključno 16. 5. 2008 v avli Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, p. 2380 Slovenj Gradec v delovnem času občinske uprave.
V času javne razgrnitve bo občinska uprava organizirala javno obravnavo, ki bo organizirana 7. maja 2008 ob 15. uri v sejni sobi Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska 5, 2380 Slovenj Gradec.
3. člen
S tem naznanilom Mestna občina Slovenj Gradec o poteku javne razgrnitve in javne obravnave obvešča tudi vse lastnike nepremičnin na območju, ki ga obravnava dopolnjen osnutek OPPN individualne stanovanjske zazidave »Pod gradom« v Slovenj Gradcu, in sicer z naslednjimi parc. št. 88/1 delno 87/1 in 88/2 vse k.o. Stari trg.
4. člen
Pisne pripombe k dopolnjenemu osnutku se lahko poda kot zapis v knjigo pripomb na kraju razgrnitve, pošlje na Oddelek za urejanje prostora in varstvo okolja Mestne uprave Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska 5, Slovenj Gradec, ali posreduje na elektronski naslov rozalija.luznik@slovenjgradec.si (v rubriko »zadeva« navesti ključne besede OPPN »Pod gradom«) do konca javne razgrnitve.
Če pripombe in predloge poda lastnik nepremičnine iz 3. člena, mora poleg podatkov o nepremičnini navesti še svoje ime in priimek ter naslov.
6. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS, na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec (http://www.slovenjgradec.si) ter na oglasni deski Mestne občine Slovenj Gradec.
Št. 350-8/2007
Slovenj Gradec, dne 7. aprila 2008
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.

AAA Zlata odličnost