Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2008 z dne 15. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2008 z dne 15. 4. 2008

Kazalo

1565. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Škofja Loka za območje Občine Žiri za obdobje od leta 1986 do leta 2000, stran 3787.

Na podlagi 23. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter na podlagi 7. člena Statuta Občine Žiri (Uradni V. Gor., št. 18/99) je Občinski svet Občine Žiri na 8. redni seji dne 25. 3. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Škofja Loka za območje Občine Žiri za obdobje od leta 1986 do leta 2000
1. člen
S tem odlokom se spremeni Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Škofja Loka za območje Občine Žiri za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list RS, št. 4/99, 30/01 in 2/05).
2. člen
V 3. členu se za drugim odstavkom doda odstavek z besedilom:
»Kartografski del odloka v merilu 1 : 5000 predstavlja grafična priloga Strategije prostorskega razvoja Občine Žiri (Uradni list RS, št. 37/08): Zasnova razmestitve dejavnosti v prostoru, ki zajema 17 kart v merilu 1 : 5000, iz katere je razvidna namenska raba prostora in omejitve v prostoru.«
3. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 3500-6/2008
Žiri, dne 25. marca 2008
Župan
Občine Žiri
Bojan Starman l.r.

AAA Zlata odličnost