Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2008 z dne 15. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2008 z dne 15. 4. 2008

Kazalo

1561. Sklep (št. 14.5-282) o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 3767.

Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99, 24/03, 106/05, 23/07) in 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 15. seji dne 25. 3. 2008 sprejel naslednji
S K L E P
(št. 14.5-282)
1. S tem sklepom se ukine status javnega dobra na zemljišču s parc. št. 1581/10 – opuščena cesta v izmeri 89 m2, vpisano pri zkv št. 614 k.o. Gradišče.
2. Nepremičnina iz prve točke tega sklepa preneha imeti značaj javnega dobra in postane last Mestne občine Slovenj Gradec.
3. Prva in druga točka tega sklepa se objavita v Uradnem listu Republike Slovenije in začneta veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-9/2008
zveza spis št. 478-2/2008
Slovenj Gradec, dne 26. marca 2008
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.

AAA Zlata odličnost