Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2008 z dne 15. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2008 z dne 15. 4. 2008

Kazalo

1557. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Višje in visokošolsko središče Sežana, stran 3758.

Na podlagi 7. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 13/93, 66/93, 95/94, 8/96 in 36/00 – ZPDZC) in na podlagi 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/07) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 27. 3. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Višje in visokošolsko središče Sežana
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Višje in visokošolsko središče Sežana (Uradni list RS, št. 93/04, 43/05 in 109/05) se spremeni ime odloka in se glasi:
»O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Visokošolsko središče Sežana«
2. člen
Spremeni se prvi odstavek 1. člena odloka, tako da se glasi:
»S tem odlokom Občina Sežana ustanavlja za opravljanje organizacijskih, strokovnih razvojnih, svetovalnih in izobraževalnih nalog na področju višjega in visokega šolstva javni zavod Visokošolsko središče Sežana (v nadaljevanju: zavod).«
3. člen
Spremeni se 3. člen, tako da se glasi:
»Ime javnega zavoda je Visokošolsko središče Sežana.
V mednarodnem poslovanju lahko zavod uporablja ime v angleškem jeziku, ki se glasi: »Higher education centre Sežana«.
Sestavni del imena sta znak in grafična oblika, ki bosta določena s statutom.
Sedež zavoda je Kraška ulica 2, Sežana. Zavod lahko spremeni ime in sedež v soglasju z ustanoviteljem.«
4. člen
V 4. členu se spremeni prvi odstavek in se glasi:
»Zavod ima in uporablja pečat okrogle oblike s premerom 35 mm in pečat s premerom 20 mm. Sredi pečata je grb Občine Sežana, na obodu v zgornjem delu je izpisano Visokošolsko središče Sežana.
V mednarodnem poslovanju lahko zavod uporablja pečata v angleškem jeziku z imenom: »Higher education centre Sežana« in sta s premerom identična pečatoma v slovenskem jeziku.«
5. člen
Spremenita se druga in štirinajsta alinea drugega odstavka 6. člena in se glasita:
»– spremlja temeljna vprašanja višjega in visokega šolstva, skrbi za njegov razvoj in daje pobude za razvoj novih študijskih programov,
– sodeluje s pristojnim ministrstvom pri vključevanju v nacionalni program višjega in visokega šolstva in v nacionalni raziskovalni program.«
6. člen
V 10. členu se spremeni peti odstavek, tako da se glasi:
»Predstavnike zainteresirane javnosti imenuje zavod na predlog višjih in visokih šol povezanih s tem zavodom.«
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-2/2008-10
Sežana, dne 27. marca 2008
Župan
Občine Sežana
Davorin Terčon l.r.

AAA Zlata odličnost