Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2008 z dne 15. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2008 z dne 15. 4. 2008

Kazalo

1556. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Sežana, stran 3758.

Na podlagi 46. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVI-UPB5) in na podlagi 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/07) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 27. 3. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Sežana
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Sežana (Uradni list RS, št. 40/03) se spremeni 19. člen, tako da se glasi:
»Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem po postopku in pod pogoji, določenimi z zakonom.
Pred imenovanjem in razrešitvijo si mora svet zavoda pridobiti mnenje ministra, razen če se direktorja razreši na njegov predlog.«
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
2. člen
Dosedanji direktor zavoda opravlja svojo funkcijo do izteka mandata, za katerega je bil imenovan, v skladu z zakonom in odlokom.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-2/2008-8
Sežana, dne 27. marca 2008
Župan
Občine Sežana
Davorin Terčon l.r.

AAA Zlata odličnost