Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2008 z dne 15. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2008 z dne 15. 4. 2008

Kazalo

1553. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o minimalnih pogojih za ureditev in določitev zbirnega in odjemnega mesta ter o načinu določanja velikosti in števila posod za zbiranje odpadkov, stran 3757.

Na podlagi 16. člena Odloka o ravnanju z odpadki na območju Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 66/95, 43/98, 44/04), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB 1) in 22. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – UPB) je Občinski svet Občine Sevnica na 12. redni seji dne 7. 4. 2008 sprejel
P R A V I L N IK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o minimalnih pogojih za ureditev in določitev zbirnega in odjemnega mesta ter o načinu določanja velikosti in števila posod za zbiranje odpadkov
1. člen
V Pravilniku o minimalnih pogojih za ureditev in določitev zbirnega in odjemnega mesta ter o načinu določanja velikosti in števila posod za zbiranje odpadkov (Uradni list RS, št. 66/95), se na začetek besedila prvega odstavka 14. člena doda beseda »Individualno«.
Doda se tretji odstavek, ki se glasi:
»Ureditev in vzdrževanje površin skupnega zbirnega in odjemnega mesta za postavitev posod za komunalne odpadke zagotovi izvajalec javne službe, v sodelovanju s Krajevnimi skupnostmi in uporabniki.«
2. člen
V 24. členu se briše besedna zveza »do konca leta 1997«.
3. člen
V 25. členu se datum »31. 12. 1995« nadomesti z datumom »31. 12. 2008«.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-0010/2008
Sevnica, dne 7. aprila 2008
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l.r.

AAA Zlata odličnost