Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2008 z dne 15. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2008 z dne 15. 4. 2008

Kazalo

1551. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda v Občini Sevnica, stran 3755.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2), 3. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – UPB), Pravilnika o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 109/07) ter 8. in 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – UPB) je Občinski svet Občine Sevnica na 12. seji dne 7. 4. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda v Občini Sevnica
1. člen
V Odloku o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 43/07) se spremenijo in dopolnijo naslednji členi, in sicer:
2. člen
V 16. členu se v prvem odstavku črta besedilo »in po plačilu priključne pristojbine po veljavnem ceniku izvajalca javne službe« in se na novo glasi:
»Priključek na javno kanalizacijo je dovoljen samo s soglasjem za priključek, ki ga izda izvajalec javne službe v skladu z določili tega odloka.«
Besedilo tretjega odstavka 16. člena »Zbrana sredstva iz naslova prispevkov priključnin je izvajalec javne službe dolžan uporabiti za razvoj, izgradnjo in obnovo javne kanalizacije.« se v celoti črta.
3. člen
V 22. členu se besedilo četrtega odstavka »Pravica iz plačane priključnine je trajna znotraj lokalne skupnosti.« v celoti črta.
4. člen
V drugem odstavku 41. člena se na koncu druge alinee izbriše beseda »priključnina«.
5. člen
V drugi in tretji točki 55. člena se izbriše besedilo druge alinee, in sicer »– priključnino (enkratni znesek),«.
6. člen
V 57. členu se črta besedilo 2. točke in sicer:
»priključnina za javno čistino napravo (enkratni znesek) – določa ta Odlok (pristojnost upravljavca) – predlog po sedaj določenih tarifah za javno kanalizacijo,«.
Dosedanja 3. točka postane 2. in tako dalje do 4. točke.
V 57. členu se črta besedilo 5. točke, in sicer:
»priključnina za javno kanalizacijo (enkratni znesek) – določa ta Odlok (pristojnost upravljavca) – predlog po sedaj določenih tarifah za javno kanalizacijo,«.
Dosedanja 6. točka postane 5. in tako dalje do 6. točke.
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-0014/2008
Sevnica, dne 7. aprila 2008
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l.r.

AAA Zlata odličnost