Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2008 z dne 9. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2008 z dne 9. 4. 2008

Kazalo

1434. Aneks št. 6 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti, stran 3481.

A N E K S št. 6
k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti (Uradni list RS, št. 117/04, 79/05, 95/06, 10/07, 93/07)
1. člen
V Kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti se v 1. točki tarifne priloge dodata nova osmi in deveti odstavek, ki se glasita:
»(8) Na podlagi prvega odstavka 2.a točke se izhodiščne plače po posameznih tarifnih razredih, določene v sedmem odstavku 1. točke, meseca februarja 2008 povečajo za 2,75%.
(9) Izhodiščne plače, povečane v skladu s prejšnjim odstavkom, so po posameznih tarifnih razredih naslednje:
+------------------+-----+------------+-----------+-----------+
| Tarifni razred | RR | Časopisno- | Založniška|Knjigotrška|
|         |   |informativna| dejavnost | dejavnost |
|         |   |   in   |      |      |
|         |   | revijalna |      |      |
|         |   | dejavnost |      |      |
+-----+------------+-----+------------+-----------+-----------+
|  I|enostavna  | 1,00|   421,87 |   407,37|   378,36|
|   |dela    |   |      |      |      |
+-----+------------+-----+------------+-----------+-----------+
|  II|manj    | 1,15|   485,15 |   468,48|   435,11|
|   |zahtevna  |   |      |      |      |
|   |dela    |   |      |      |      |
+-----+------------+-----+------------+-----------+-----------+
| III|srednje   | 1,30|   548,43 |   529,58|   491,87|
|   |zahtevna  |   |      |      |      |
|   |dela    |   |      |      |      |
+-----+------------+-----+------------+-----------+-----------+
|  IV|zahtevna  | 1,45|   611,71 |   590,69|   548,62|
|   |dela    |   |      |      |      |
+-----+------------+-----+------------+-----------+-----------+
|  V|bolj    | 1,70|   717,18 |   692,53|   643,21|
|   |zahtevna  |   |      |      |      |
|   |dela    |   |      |      |      |
+-----+------------+-----+------------+-----------+-----------+
|  VI|zelo    | 2,20|   928,11 |   896,21|   832,39|
|   |zahtevna  |   |      |      |      |
|   |dela    |   |      |      |      |
+-----+------------+-----+------------+-----------+-----------+
| VII|visoko   | 2,60|  1.096,86 |  1.059,16|   983,74|
|   |zahtevna  |   |      |      |      |
|   |dela    |   |      |      |      |
+-----+------------+-----+------------+-----------+-----------+
| VIII|najbolj   | 3,30|  1.392,17 |  1.344,32|  1.248,59|
|   |zahtevna  |   |      |      |      |
|   |dela    |   |      |      |      |
+-----+------------+-----+------------+-----------+-----------+
|  IX|izjemno   | 3,80|  1.603,11 |  1.548,01|  1.437,77|
|   |zahtevna  |   |      |      |      |
|   |dela    |   |      |      |      |
+-----+------------+-----+------------+-----------+-----------+
in veljajo od meseca februarja 2008 dalje.«
2. člen
V 2. točki Tarifne priloge se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Osnovne plače delavcev iz četrtega odstavka te točke, tudi tiste, ki so višje od izhodiščnih plač v posameznem tarifnem razredu, določenih v devetem odstavku 1. točke, se na podlagi prvega odstavka 2.a točke te tarifne priloge z mesecem februarjem 2008 povečajo za 2,75% in se izplačujejo od meseca februarja 2008 dalje.«
3. člen
Druge določbe Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti ostanejo nespremenjene.
4. člen
Ta Aneks začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. februarja 2008.
Ljubljana, dne 26. februarja 2008
Gospodarska zbornica Slovenije
Zbornica založništva, knjigotrštva,
grafične dejavnosti
in radiodifuznih medijev
Predsednik UO
Mitja Zupančič l.r.
 
Konfederacija sindikatov Slovenije
PERGAM
Predsednik
Dušan Rebolj l.r.
 
Združenje delodajalcev Slovenije
Sekcija za les in papir
Podpredsednica
Danijela Rus l.r.
 
Sindikat časopisno-informativne,
založniške in knjigotrške dejavnosti Slovenije
Predsednica
Spomenka Gerželj l.r.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne 27. 3. 2008 izdalo potrdilo št. 02047-1/2004/13 o tem, da je Aneks št. 6 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno št. 12/4.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti